atarionline.pl konwerter nazw LFN na 8+3 - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1: CommentAuthormono
  • CommentTime14 Dec 2012
   
  Czołem.
  W swej niezmierzonej dobroci postanowiłem dzisiaj podzielić się swoim wynalazkiem i ułatwić życie osobom, które przygotowywały sobie (lub zamierzają przygotować) miliony plików do zgrania do .atr'a.
  Programik przeprowadza konwersję długiej nazwy pliku (LFN) na krótką dokładając w razie potrzeby n-cyfrowy sufiks. Wszystko to dzieje się w kontekście katalogu docelowego (domyślnie katalog bieżący), w którym sprawdzana jest obecność pliku o proponowanej krótkiej nazwie.
  Sposób uruchomienia:
  $ abbr [opcje] [katalog_docelowy [plik_źródłowy]]

  gdzie opcje to:
  * -u/-l - upper/lowercase nazwy docelowej
  * -c zestaw - nazwa podpada pod wymogi wybranego zestawu, czyli "spartados", "ataridos" lub "mydos"
  * -n ilość - nazwa ograniczona jest do ustalonej ilości znaków
  * -x ilość - rozszerzenie ograniczone jest do ustalonej ilości znaków
  * -s ilość - rozmiar sufiksa ustalony jest na podaną ilość cyfr
  Jeśli nie poda się ograniczeń na rozmiar nazwy (-n), wtedy programik dokłada sufiks do nazwy pliku nie obcinając jej, wpp jej maksymalny rozmiar zostanie obcięty o podaną ilość cyfr generowanego sufiksu.
  Jeśli nie wybierze się zestawu, nazwa nie będzie filtrowana na zgodność z wymogami DOSu (atarowskiego).
  Dla uniknięcia niejednoznaczności z nazwami plików w katalogu docelowym zaleca się stosowanie przełączników -l lub -u.
  UWAGA! Program nie tworzy żadnych plików, a jedynie proponuje nazwę docelową.
  Jeśli program nie potrafi zaproponować nazwy poruszając się w zadanych ograniczeniach nie zwraca nic prócz kodu wyjścia 1 (jeśli znalazł wypisuje nazwę i zwraca kod wyjścia 0).

  Aby np. Wsadzić do katalogu ~/ATARI wszystkie pliki z katalogu bieżącego, ustalić im nazwy 8+3 pisane wielkimi literami należy wykonać:
  for f in *; do F=$(abbr -u -n 8 -x 3 ~/ATARI $f); if [ -n "$F" ]; then cp $f $F; fi; done


  Program jest dostępny tutaj.

  Jak to zainstalować:
  $ wget http ://mono.atari.pl/fuse/abbr-0.3.zip
  $ unzip -d abbr-0.3 abbr-0.3.zip
  $ cd abbr-0.3
  $ make
  $ sudo make install

  (w http bez spacji - ograniczenie engine forumowego)

  Tradycyjnie zapraszam do testowania i zgłaszania bugów i żądań.
  P.S. Program jest atari8fs compatible :).
  • 2:
    
   CommentAuthorjhusak
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  Pytanie. Jaka jest dobroć Mono?
  Niezmierzona.
  A czy można ją zmierzyć?
  Oczywiście.
  A czym?
  Oczywiście Dobrociometrem. Opcjonalnie, jakbyśmy chcieli zmierzyć przebieg dobroci u Mono, do Dobrocioskopem.

  Ma ktoś pożyczyć Dobrociometr, ew. Dobrocioskop?

  Pytanie 2.
  W jakim FS na Atari zmieszczą się miliony plików w atr?

  -----------------------------------------------
  Joke mode off

  Mono - bardzo dobrze, czasem człowiek coś kleci na kolanie i traci czas...
  • 3:
    
   CommentAuthortdc
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  • 4: CommentAuthormono
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  @jhusak: Policzmy... 32k/23b na wpis w katalogu = 1423 pliki w katalogu; na 1m plików trzeba by mieć zaledwie 702 katalogi co daje 23m na dysku. Powinno się zmieścić na partycji SDX z 512b sektorem :P
  Biorąc pod uwagę, że tradycyjnie "dużo" to więcej niż 3 (1,2,3,dużo...) to w sumie programik może się okazać przydatny nawet dla atrów w zwykłym AtariDOS.
  @tdc: Jak w takim razie zdefiniować "niedobroć" :>?
  • 5: CommentAuthorwieczor
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  Analogicznie :) Odwrócić defnicję dobroci :) Ciekawe jak nazwać taką przeciwną wielkość (bo "niedobroć" śmiesznie brzmi) - pewnie "kiepskość" albo (w zależności od kontekstu) "podłość" :)
  • 6:
    
   CommentAuthorjhusak
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  Antydobroć. Dobroć ujemna. Kodobroć. Dobroć stowarzyszona ujemnie. Dobroć antykorelacyjna. ObroćD.
  • 7: CommentAuthormono
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  Dobroć sprzężona. Dobroci człon urojony.
  • 8: CommentAuthorwieczor
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  Ćorbod :)
  • 9: CommentAuthormono
  • CommentTime15 Dec 2012
   
  A wersja 0.4 akceptuje nazwę źródłową z całą ścieżką.