atarionline.pl Jak przechowujecie kasety? - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1:
    
   CommentAuthorKaz
  • CommentTime19 Sep 2019 zmieniony
   
  Ostatni pomysł Duddiego, żeby sprzedawać eleganckie walizeczki do przechowywania kaset (zdjęcie poniżej) uświadomił mi, że trzymam swoje kasety, w tym oryginały z LK Avalon i Mirage, w pudełku po butach :D. W takim opakowaniu wędrowały już po Poznan Game Arena i były w Warszawie. Ale to dość szkodliwe dla opakowań, bo o siebie ocierają, robią się rysy, przetarcia. A Wy jakie macie sposoby na kasety i ich transport?

  W jedną wchodzi 45 sztuk, to pewnie będę się musiał zaopatrzyć w dwie takie.
  • 2:
    
   CommentAuthorIRATA4
  • CommentTime19 Sep 2019
   
  ja trzymam w pawlaczu w kartonach po Joystickach ,nowych unikam jak ognia -dla mnie to niechlubny relikt ubogiej przeszłości .
 1.  
  Poniżej zalecenia Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych w zakresie przechowywania nośników magnetycznych:

  "Nośniki magnetyczne należy przechowywać w suchych i chłodnych pomieszczeniach, w których temperatura waha się między 15-18 stopni C, a wilgotność względna wynosi 30-40% RH. Przy wilgotności powyżej 40% RH następuje przyspieszenie procesu degradacji warstwy klejącej taśmy. Taśmy trzeba także chronić przed nagłymi zmianami temperatury. W przypadku, gdy między pomieszczeniem magazynowym a pomieszczeniem, w którym taśma jest odtwarzana, istnieje różnica temperatur większa niż 8 stopni C, należy aklimatyzować taśmę w pomieszczeniu odtwarzania przez godzinę na każde 10 stopni różnicy."

  Źródło: Zasady postępowania z materiałami archiwalnymi. Ochrona zasobu archiwalnego, wyd. NDAP, Warszawa 2006
  • 4: CommentAuthorastrofor
  • CommentTime19 Sep 2019
   
  @kaz: Jakby Cię policja złapała z taką walizeczką, to na sto procent spędziłbyś 48h na dołku.
  • 5:
    
   CommentAuthorKaz
  • CommentTime19 Sep 2019
   
  Grzesiu, dzięki za przytoczenie tych wytycznych. Cos więcej o tej warstwie klejącej taśmy i wpływie wilgoci tam jest? A także coś o dyskietkach?
 2.  
  Cały fragment dotyczący nośników magnetycznych:

  Nośniki magnetyczne
  Taśmy magnetyczne (nagrania na kasetach audio i wideo, taśmy szpulowe dźwiękowe
  i komputerowe, magnetyczne dyski twarde, dyskietki komputerowe itp. są najczęściej
  wykonane z magnetycznej warstwy tlenku chromu, żelaza lub aluminium przyklejonej do
  taśmy poliestrowej. To właśnie warstwa klejąca jest najbardziej narażona na zniszczenie
  w wyniku reakcji hydrolizy i utleniania. Ponieważ informacja na taśmie magnetycznej
  zapisana jest w formie namagnetyzowanych cząsteczek, jakakolwiek utrata czy zniekształcenie
  magnetycznych tlenków powoduje utratę danych.
  Od początku lat 50. XX w. pojawiło się ponad pięćdziesiąt formatów taśm wideo,
  różniących się między sobą wielkością, prędkością i sposobem odtwarzania.
  Taśmy kasetowe są znacznie cieńsze i delikatniejsze niż taśmy szpulowe, a ich przewidywany
  okres użytkowania jest krótszy.
  Właściwe postępowanie z nośnikami magnetycznymi
   Należy zminimalizować ich przenoszenie i przekładanie.
   Nie należy dotykać powierzchni taśm czy dyskietek komputerowych. Substancje tłuste,
  pozostawione przez zetknięcie się ze skórą, przylgnąwszy do głowicy sprzętu odtwarzającego
  mogą przyciągać kurz.
   Nie dotykać powierzchni taśmy ani krawędzi kasety, chyba że jest to absolutnie konieczne,
  w takim wypadku należy założyć rękawiczki chirurgiczne.
   Nie należy stosować powszechnie dostępnych zestawów do czyszczenia taśm i dyskietek.
  Do czyszczenia czy naprawy zanieczyszczonych lub uszkodzonych taśm należy
  zatrudnić doświadczonego specjalistę.
   Dla uniknięcia uszkodzeń i ochrony przed kurzem należy natychmiast po użyciu umieścić
  taśmy i dyskietki z powrotem w indywidualnych opakowaniach.
   Nigdy nie należy przymocowywać etykiet bezpośrednio do kaset, szpul czy dyskietek
  przy użyciu spinaczy lub taśmy samoprzylepnej.
   Nie wolno pozwolić, by taśma lub jej końcówki ciągnęły się po podłodze.
   Do sklejania taśm czy zabezpieczania ich końcówek nie należy stosować taśmy samoprzylepnej
  ogólnego użytku.
   Taśmy należy okresowo przewijać w obie strony. Zawsze powinny być przewinięte
  do końca.
  Odtwarzanie
   Należy opisać wszystkie taśmy.
   Sprzęt odtwarzający konserwować według wskazań producenta.
   Ścieżkę przesuwu taśmy regularnie czyścić.
   Taśm uszkodzonych nie udostępniać korzystającym – informacje na nich zawarte należy
  przenieść na inny nośnik.
   Nie przechowywać taśm w pozycji częściowo przewiniętej – należy je zawsze przewinąć
  całkowicie.
   Sprzęt odtwarzający oraz same taśmy chronić przed kurzem.
  Kopie zapasowe i odnawianie
  Należy przyjąć zasadę, że dyskietki nie są nośnikiem informacji o charakterze archiwalnym.
  W przypadku wszelkich informacji utrwalonych na nośnikach cyfrowych należy dbać
  o systematyczne wykonywanie kopii zapasowych.
  W ramach prewencji, na wypadek klęsk żywiołowych, kopie zapasowe należy przechowywać
  w innym bezpiecznym miejscu, poza budynkiem archiwum.
  Taśmy dźwiękowe, wideo i taśmy komputerowe, które planujemy przechowywać
  przez dłuższy czas, będą wymagały okresowego kopiowania i odświeżania w celu zapewnienia
  dostępu do informacji. Co 3–5 lat należy dokonywać przeglądu jakości zapisu.
  W przypadku stwierdzenia pogorszenia jakości taśmy-matki, należy je przekopiowywać
  na wysokiej jakości taśmy poliestrowe w bieżącym, najczęściej używanym formacie. Tak
  skopiowaną taśmę-matkę wykorzystywać należy wyłącznie do wykonywania kolejnych
  kopii „użytkowych”. Kopie użytkowe trzeba wykonywać w miarę potrzeb, tak by nie
  starzały się jednocześnie. Przegrywanie powinno być wykonywane przy zastosowaniu
  odpowiednich parametrów technicznych przez osoby wykwalifikowane, w wyspecjalizowanym
  studiu nagraniowym.
  Dźwiękowe taśmy-matki do przechowywania archiwalnego powinny mieć postać
  taśm szpulowych. W przypadku nagrań słownych, jeśli nie zachodzi udokumentowana
  potrzeba ich przesłuchania, korzystającym można udostępnić transkrypcję oryginalnego
  nagrania lub jego streszczenie.
  Formaty wychodzące z użycia
  Wiele formatów zapisu informacji wychodzi z użytku wraz z pojawieniem się nowych
  technologii. W ostatnim dwudziestoleciu zupełnie wyszły z obiegu taśmy 8-ścieżkowe,
  wideo typu beta, 3-calowa taśma wideo, dyskietki komputerowe 51⁄4 oraz 8 cali i wiele
  innych.
  Dostęp do informacji zapisanych na takich nośnikach jest ograniczony, gdyż sprzęt
  odtwarzający zawodzi i nie ma możliwości zastąpienia go nowym. By zapewnić dostęp
  do informacji, należy skopiować starsze formaty na nowsze, stabilne nośniki, dopóki
  urządzenia odtwarzające są jeszcze dostępne.
  Należy rozpoznać wszystkie formaty zapisu magnetycznego znajdujące się
  w zasobie archiwum.
  Przechowywanie
   Taśmy i dyskietki należy przechowywać z dala od pól magnetycznych, np. nie wolno
  ich kłaść na sprzęcie elektrycznym.
   Miejsce przechowywania powinno być czyste, bez kurzu.
   Należy rozważyć możliwość używania przez personel ochraniaczy na obuwie w celu
  zminimalizowania zapylenia magazynów.
   Szpule i kasety z taśmą magnetyczną nie powinny być wystawione na działanie promieniowania
  słonecznego.
   Szpule i kasety z taśmą magnetyczną trzeba przechowywać w pozycji pionowej. Szpule
  powinny być zabezpieczone nakładkami hamującymi przesuwanie taśmy.
   Nie należy przechowywać taśm w koszulkach czy pudełkach kartonowych niskiej
  jakości, gdyż mogą one zawierać kwasy, a także nie należy ich przechowywać w pudełkach
  winylowych zawierających chlorki.
   Szpule do archiwalnego przechowywania taśm magnetycznych powinny być wykonane
  z plastiku niezawierającego plastyfikatorów i związków chloru. Powinny mieć wewnętrzną
  średnicę minimum 10 cm. Zapobiega to powstawaniu nadmiernych naprężeń
  i deformacji nośnika.
   Każda szpula powinna być zabezpieczona w osobnym pudełku dopasowanym wielkością
  do formatu szpuli.
  Zalecenia dotyczące warunków przechowywania taśm i dysków
   W pomieszczeniach, w których przechowywane są taśmy, powinno być chłodno i sucho:
  optymalne warunki to 15±3°C i wilgotności 30–40%RH. Należy dążyć do tego,
  aby temperatura w magazynie nie była wyższa niż 18°C.
   Wilgotność powyżej 40%RH przyspiesza degradację warstwy klejącej taśmy.
  Należy unikać narażenia taśmy na nagłe zmiany temperatury. Jeśli między pomieszczeniem
  magazynowym a pomieszczeniem do odtwarzania taśm panuje różnica temperatur
  większa niż 8°C, należy aklimatyzować taśmę w pomieszczeniu odtwarzania
  przez godzinę na każde 10 stopni różnicy.

  Pozostała część dotyczy płyt optycznych, analogowych i innych nośników.

  Poniżej zaktualizowana wersja podręcznika z 2011
  ->link<-
  • 7: CommentAuthorQTZ
  • CommentTime19 Sep 2019 zmieniony
   
  Kasety magnetofonowe, VHS, MiniDV, taśmy na szpulach, dyskietki, przechowuję w oryginalnych papierowych, kartonowych lub plastykowych pudełkach.

  Kasety dodatkowo w pudełkach po butach, w kartonach, a te w regale, w szafce z rupieciami i we wnęce.

  Przy czym przynajmniej w niewielkiej odległości od instalacji i urządzeń elektrycznych.

  Do transportu wybieram tylko 2-3 sztuki, więc nie mam większego problemu, każdą osobno zawijam w papier A4 i razem pakuję do małego kartonowego pudełka.

  Taka walizka będzie dobra jak byśmy chcieli przewieźć większą ilość kaset. Zastanawiam się czy gdyby trzymać w niej kasety w domu, czy brak dopływu powietrza nie byłyby czynnikiem negatywnym? A może tak byłoby lepiej?

  Przy transporcie ważne jest aby nie narażać nośników na działanie pola elektromagnetycznego - np. przewiezienie dyskietek tramwajem (przynajmniej dawnym) może się skończyć utratą danych, czego mój kolega osobiście doświadczył. Nie wiem na ile szkodliwe są przejeżdżające tramwaje, ale ich wpływ podczas gdy mijają budynek można zaobserwować na ekranach monitorów kineskopowych.

  Przy przechowywaniu również jest ważne żeby trzymać z dala od wszelkich magnesów i źródeł pola magnetycznego. Czyli głośników, zasilaczy transformatorowych, telewizorów kineskopowych i innych. Niestety coraz częściej zapominam, że nie powinno się kłaść w pobliżu telefonów komórkowych... (kiedyś odebrałem telefon tuż przy monitorze CRT i ten się trwale uszkodził).

  Nie mam teraz czasu wszystkiego czytać, ale można coś ciekawego wyszukać: ->link<-

  PS. Nie czytałem jeszcze postu powyżej, bo pojawił się w trakcie, kiedy pisałem.

  ----

  Kiedyś można było zakupić różnego rodzaju stojaki, półki, a nawet szafki wyposażone w specjalne miejsca - "płozy", w które można było wpinać - wsuwać kasety (lub płyty). Ale takie rozwiązania zajmowały dwa razy więcej miejsca niż same kasety.

  Minusem był też wymóg co do standardu opakowań, które w późniejszym okresie przez różnych producentów były produkowane w różnych nietrzymających wymiarów pomniejszonych wersjach, to może być też problemem w przypadku tej walizki.

  W przypadku kaset DV nie jest zalecane używanie naprzemiennie różnych typów taśmy, gdyż zostawiają one osad na głowicy, który w kontakcie z inną substancją spowoduje, że głowica będzie wymagała czyszczenia, a taśma będzie brudziła czystą głowicę.

  (Miałem taki przypadek, że przełożyłem kasetę z jednej kamery do drugiej i ta przestała działać, a potem ta pierwsza się przez tę kasetę od niej "zaraziła"...)
  • 8: CommentAuthorxorcerer
  • CommentTime19 Sep 2019
   
  kiedyś na giełdę chodziło się z taką walizeczką mini - były tylko dwa rządki kaset - chyba na działce na strychu jeszcze mam taki egzeplarz wypełniony kasetami. a tak a propos policji...
  • 9: CommentAuthorQTZ
  • CommentTime19 Sep 2019 zmieniony
   
  Pewnie i coraz mniej sukcesów w odzyskiwaniu skradzionych Fiatów, Polonezów, Syrenek, Warszaw, Trabantów i Wartburgów... ;)

  To zestawienie pokazuje raczej co i do kiedy było używane.

  Teraz sprzęt zaraz po zakupie ciężko jest sprzedać w zbliżonej cenie...

  ----

  @xorcerer Swoją drogą ciekawe jak wygląda ta oryginalna walizka i co masz na tych kasetach?
  • 10: CommentAuthorxorcerer
  • CommentTime19 Sep 2019
   
  walizka to za duże słowo, raczej pudełko na 10 a może 20 kaset.

  pewnie jest tam Road Race, Spitfire Ace, Pitfall i River Raid, w turbo i bez turbo, drivery czy handlery do kasetowego turbo pisane przez Roberta Mizińskiego i osprzętowane przez TOMSów :) a w drugiej przegródce Accept i Metallica - nie wiem na ile to się kwalifikuje pod paragraf ale obejrzawszy to ->
  <- z uśmiechem i rozrzewnieniem wspominam opowieści kolegi ze studiów, który siedział jeszcze na Grzybowskiej w 1995 i -6tym kiedy mnie tam już nie było, o tym jak wszyscy natychmiast rozpoznawali tzw. "tajniaków"