atarionline.pl #FujiNet - karta sieciowa SIO dla Atari 8-Bit. - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

 1.  
  If anyone can help, am trying to debug the n-handler that has been modified to be re-locatable (using .def labels being referenced by a table and a routine that moves the binary in memory while fixing up locations), and get and put are currently failing. I am suspecting that this is because the buffer page isn't aligned.

  ->link<-

  What are my options here? I'm REALLY at the end of my rope. :(

  -Thom
 2.  
  #Atari8bit Hello, wszyscy. Byłem zajęty przeprowadzką do nowego domu, i nie tylko ustawieniem mojego domu, ale również ponownym uruchomieniem IRATA.ONLINE w nowym domu, jak również ustawieniem mojego laboratorium.

  Wszystko jest w większości ustawione w tym momencie, a ja wznowiłem zarówno moją codzienną pracę i pracę nad IRATA.ONLINE i #FujiNet. Reszta tego stanowiska zajmuje się #FujiNetem.

  Musiałem dostać kilka zakupów z funduszy, które przyszły z Patreon, dzięki wszystkim, które się przyczyniły:

  * Mój laptop rozwojowy (TMA-1) cierpi na rozszerzanie się baterii termicznej, co wypaczyło mój przypadek. 250 dolarów od Patreona zostało wykorzystane na złożenie wniosku o serwis gwarancyjny na miejscu, aby wymienić zarówno moją baterię (co jest cztery lata poza gwarancją), jak i dolną pokrywę baterii, która została uszkodzona. Stanie się to w ciągu kilku następnych dni, gdy tylko mój przedstawiciel firmy Dell potwierdzi moje spotkanie na miejscu.

  * Moje urządzenie przechwytujące, które było używane do nagrywania wszystkich różnych filmów #FujiNet, umarło i postanowiłem wymienić je na odpowiednie urządzenie przechwytujące, które można podłączyć do mojego RetroTink 2X upscaler, Elgato HD 60 S+, za 216 USD.

  Jestem w trakcie dalszej pracy nad N: rozwój. Kod jest teraz samorelokowalny, dzięki ultradźwiękowemu przykładowi Jona Hallidaya (@flashjazzcat), kod N: działa teraz z powodzeniem pod SpartaDOSem i jest mniejszy niż relokator oparty na ACTION! oraz jest bardziej wydajny.

  W tym momencie, N: potrzebuje:
  * implementacji BINARY LOAD zarówno dla MyDOS jak i SpartaDOS.
  * Zrobić ?DIR pracę w SpartaDOS
  * Lista katalogów implementacyjnych dla WEBDAV (HTTP/S)
  * Wdrożenie reszty z 8.3 do długiego tłumaczenia nazw plików. Jest to trudne, ponieważ musimy zaimplementować pewien rodzaj pamięci podręcznej nazw plików.
  * (może) poradzić sobie z tym, że SpartaDOS ma górne granice WSZYSTKICH wejść CP. grrr.

  Ponadto, N: potrzebuje również funkcjonalnych parserów XML i JSON, które możemy osadzić i z którymi możemy się połączyć.
  Jest to, w zasadzie, ostatnie 20% rozwoju N:, co zajmie sporo czasu, wraz z debugowaniem każdej możliwej kombinacji DOS/DUP, która może korzystać z urządzenia N:.

  Jeszcze więcej, ale chciałem dać wszystkim aktualizację w ciągu ostatnich dwóch tygodni!
  -Thom
  • 3:
    
   CommentAuthorKaz
  • CommentTime8 Jul 2020
   
  Powodzenia w nowym miejscu z nowym sprzętem! Trzymamy kciuki! :D
  • 4:
    
   CommentAuthoranonymus
  • CommentTime8 Jul 2020
   
  Irata4 will be pleased:)
 3.  
  #Atari8bit #FujiNet Dla tych z pierwszej 50 listy, jeśli możesz pomóc hakować na N: urządzeniu, albo po stronie Atari, albo po stronie #ESP32, proszę, skontaktuj się z Thomasem Cherryhomesem, bo osiągam granice tego, co mogę debugować, i mógłbym użyć ludzi mądrzejszych od siebie.
 4.  
  #FujiNet #Atari8bit Pokazany tutaj używa urządzenia N: we wkładce Atari's Music Composer do ładowania/zapisywania kompozycji przez sieć. Jestem teraz w nowym biurze, nie mogę jeszcze znaleźć mojego mikrofonu, więc nie v/o, ALE! Używam mojego nowego Elgato HD 60 S+ do mojego RetroTink 2X, pięknego wideo!
 5.  
  #Atari8Bit #FujiNet works successfully with FoReM XE Pro 5.4, after a few additions to the R: device code. Now I just need to see how to properly set up the file areas, if anyone can help, pls let me know.
 6.  
  #FujiNet #atari8bit Oh patrzcie! Jest Boże Narodzenie w lipcu! Pierwsze 50 płyt produkcyjnych dotarło do miejsca @mozzwald! Dalej, złóżcie na nich konektory! Zapnijcie się, chłopaki! Ci z was, którzy zamawiali w pierwszych 50 partiach, wkrótce będą dostawać wasze!
 7.  
  #FujiNet #Atari8bit Witam wszystkich czytających to, którzy mogą być w stanie zagonić:
  Próbuję obecnie ponownie przemyśleć niektóre części N: urządzenia, podczas gdy ja nadal mogę (podczas gdy prawie nikt tak naprawdę go nie używa).
  Istnieją dwie części do N: urządzenia: Handler, na Atari, który konwertuje CIO na SIO. I Firmware, który konwertuje SIO na akcje na ESP32.
  Jest to zasadniczo ważne, ponieważ SIO jest oparte na blokach, a CIO na znakach. Aby uprościć dyskusję, na razie mówię tylko o warstwie SIO.
  O SIO LAYER:
  Polecenia SIO dla urządzenia N: można zobaczyć tutaj: ->link<-
  SIO to półdupleks. Obsługuje on dane tylko w jednym kierunku naraz i chociaż w strukturze poleceń wysyłanych do Atari znajduje się pole informujące, ile bajtów trzeba przesłać, nie jest ono przekazywane jako część ramki poleceń ani do ani z FujiNet, co jest nam potrzebne do operacji READ i WRITE. Jednakże, dwa bajty AUX1 i AUX2 tak robią. Musimy więc zduplikować to, co jest w polu DBYT w polach AUX1 i AUX2, tak aby pojawiło się jako część ramki poleceń i mogło zostać przechwycone przez firmware.
  OPEN - tworzy połączenie protokołowe, ładunek przechodzi do FujiNet, a tym ładunkiem jest specyfikacja pliku N:. AUX1 staje się trybem otwartym, co najmniej bity 2 i 3 są zarezerwowane do odczytu i zapisu, odpowiednio przez CIO, więc musimy je mirrorować.
  W OPEN, AUX2 staje się trybem TRANSLACJI, to znaczy, biorąc pod uwagę sekwencję końca linii, jak ją przetłumaczyć? Obecnie: 0 = brak tłumaczenia, bit 0 tłumaczy CR, bit 1 tłumaczy LF, więc jeśli ustawione są bity 0 i 1, to CR/LF są tłumaczone na i z dwóch punktów końcowych. Wykonanie obu CR/LF komplikuje sprawę, ponieważ albo bajt zostanie DODANY (w przypadku konwersji jednego bajtu EOL na bajt CR/LF), albo bajt zostanie WYKONANY (w przypadku konwersji bajtów CR/LF na jeden bajt EOL). Pamiętajcie, że określiliśmy ile bajtów należy odczytać/zapisać z wyprzedzeniem? :)
  Gdy wysyłana jest komenda STATUS, zwracane są cztery bajty. BL BH CO ER, BL i BH są małymi i dużymi bajtami # dostępnych bajtów (do 65535), podczas gdy CO jest połączone (1 = połączone, 0 = odłączone), a ER jest kodem błędu, który jest przekazywany do CIO handlera.
  Powiedzmy więc, że odczytujemy dane z punktu końcowego HTTP:
  OPEN N:HTTP://www.google.com/
  i w pętli:
  ```
  STATUS();
  while (status.bytesAvailable>0)
  {
  READ(buf); // Decrements # of bytes available.
  proces(buf);
  STATUS();
  }
  ```
  Więc w ramach pętli, robimy status, aby sprawdzić, ile bajtów jest dostępnych.
  Sposób, w jaki obecnie zajmuję się tłumaczeniem, to dosłownie zamrażanie go, zachowując ten sam # bajtów:
  Jeśli CR, to EOL zostaje przetłumaczone na CR, CR zostaje przetłumaczone na EOL.
  Jeśli LF, to EOL dostaje tłumaczenie na LF, LF dostaje tłumaczenie na EOL.
  Jeśli CR/LF, wówczas bufor nadawczy zostaje powiększony o 1 (i długość bufora nadawczego zwiększona o 1), a EOL staje się CR, z LF wstawionym natychmiast po, podczas gdy na odbiorze, CR staje się SPACE, a LF staje się EOL.
  Dzięki temu nie ma potrzeby zmiany rozmiaru bufora odbiorczego. Czy to zły pomysł?
  Odmianą tego, jest tłumaczenie danych katalogowych dla sieciowych punktów końcowych systemu plików. Możesz określić w wywołaniu OPEN, czy chcesz odczytać katalog (aux1=6), ale każdy protokół sieciowy robi katalog z plikami inaczej, przedstawiając to, co jest koncepcyjnie listą obiektów w dziko różnych tablicach składni.
  Podczas gdy w niektórych przypadkach możemy wyświetlić dane tak jak są (np. z FTP), wiele programów Atari (np. (AtariWriter) oczekuje czegoś, co wygląda jak katalog na dysku Atari DOS. Dlatego nawet DOS-y takie jak SpartaDOS domyślnie wyświetlają listę katalogów, które wyglądają jak Atari DOS. Oznacza to, że w firmware'ie znajduje się obecnie kod do tłumaczenia danych katalogowych, które wracają z protokołu na coś, co wygląda jak katalog DOS 2. Obecnie oznacza to również, że AKTUALNY odczyt danych katalogowych odbywa się w wywołaniu STATUS, opróżniając dane do bufora odbiorczego, podczas gdy READ opróżnia bufor RECEIVE do Atari, a następnie oczyszcza go do następnego wywołania statusu.
  Tak więc pojawia się pytanie: Czy jest lepszy sposób? Obecnie CIO handler na Atari to około 1000 bajtów kodu, z 256 bajtami bufora na górze (czyli 1.3K w całkowitym zużyciu pamięci). Jest mały, ponieważ wszystko dzieje się na ESP, a handler przechodzi przez wszystko (z kilkoma małymi wyjątkami). Tłumaczenie CR/LF może być przeniesione do Atari w programie obsługującym CIO, na przykład dodając około 40 bajtów kodu, ale jak mamy radzić sobie z takimi rzeczami jak tłumaczenie katalogów plików? Czy obsługa w wywołaniu statusu jest jedynym rozsądnym sposobem, aby naprawdę to zrobić?
  Myśli?
 8.  
  @jeffpiep znów to zrobił! Obsługa OkiMate 10 została dodana do emulacji drukarki, wraz z kolorem!
  • 11:
    
   CommentAuthoranonymus
  • CommentTime19 Jul 2020
   
  Thomas, zapnijcie się chłopaki, może nieść negatywne konotacje :D
 9.  
  #atari8bit #FujiNet Podczas gdy opcje tłumaczenia tekstu mogą być przekazywane poprzez parametr AUX2 w OPEN, NTRANS daje możliwość ustawienia tego parametru np. podczas dostępu do plików sieciowych, co pozwala na łatwą konwersję formatów tekstowych pomiędzy Atari a innymi komputerowymi formatami tekstowymi.
  • 13:
    
   CommentAuthorKaz
  • CommentTime20 Jul 2020
   
  Wow! Great text conversion and Oki printing is just beautiful!
 10.  
  #FujiNet #Atari8bit Tutaj widzimy, że program CONFIG został przerobiony na coś znacznie łatwiejszego do utrzymania i odczytu. Zanurzam się trochę w kodzie i pokazuję co się zmienia i dlaczego.