atarionline.pl Bugi w Mad Pascalu - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1: CommentAuthorantrykot
  • CommentTime21 Aug 2017 zmieniony
   
  Powiedzmy że mam moduł
  unit pokey;
  interface
  var
  random : byte absolute $d20a;
  implementation
  end.


  i program główny
  uses pokey;
  begin
  writeln(pokey.random);
  end.

  To powoduje wywołanie funkcji random z modułu system, a spodziewałem się odczytania rejestru POKEYA.


  Druga sprawa. Mad Pascal wymaga by po etykiecie wystąpił średnik, w innych implementacjach się z tym nie spotkałem.

  Przykład
  label loop;
  begin
  loop:
  writeln;
  end.

  daje błąd: bug2.pas (4,7) Error: Syntax error, 'END' expected but 'WRITELN' found

  A to
  label loop;
  begin
  loop:;
  writeln;
  end.

  kompiluje się bez problemu.
  • 2: CommentAuthortebe
  • CommentTime21 Aug 2017 zmieniony
   
  dzięki za uwagi

  w załączniku nowa wersja po poprawkach