atarionline.pl Języki programowania - testy - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime16 Apr 2020
   
  N I E A K T Y W N Y
  @Cyprian fajny instruktażowy kod :]

  Wklejaj go też może w BB kody tego forum? Fajnie się czyta :]
  • 2: CommentAuthorCyprian
  • CommentTime16 Apr 2020
   
  ok spróbuję.
  aczkolwiek nie ma tam nic specjalnego

  A8:
  // MAD Assembler

  LZ4_SRC = $00+$80 // ; 25:10 (size=7c)
  LZ4_DST = $02+$80 // ; 0c:00
  LZ4_END = $04+$80 // ; 25:8c
  COUNT = $06+$80
  DELTA = $08+$80

  Licznik = $0a+$80
  Licznik2 = 10


  //; Autostart header
  org $2e0
  dta <start, >start


  //; Start of program
  org $1000
  start:
  sei // Stop Interrupt


  InitHW


  BeepOFF


  WaitForKbd


  lda #Licznik2 // Test counter
  sta Licznik


  BeepON


  //Main loop
  Main_Loop
  //LZ4 init
  lda #<LZ4_DataC64 // LZ4 Source Start
  sta LZ4_SRC
  lda #>LZ4_DataC64
  sta LZ4_SRC+1

  lda #<LZ4_Data_EndC64 // LZ4 Source End
  sta LZ4_END
  lda #>LZ4_Data_EndC64
  sta LZ4_END+1

  lda #<ScreenData // Destination
  sta LZ4_DST
  lda #>ScreenData
  sta LZ4_DST+1


  //LZ4 go
  jsr lz4_decode


  dec Licznik
  beq Neverending_Loop


  //LZ4 init
  lda #<LZ4_Data
  sta LZ4_SRC
  lda #>LZ4_Data
  sta LZ4_SRC+1

  lda #<LZ4_Data_End
  sta LZ4_END
  lda #>LZ4_Data_End
  sta LZ4_END+1

  lda #<ScreenData
  sta LZ4_DST
  lda #>ScreenData
  sta LZ4_DST+1


  //LZ4 go
  jsr lz4_decode


  dec Licznik
  beq Main_Loop_End


  jmp Main_Loop
  Main_Loop_End:


  BeepOFF


  Neverending_Loop:
  nop
  jmp Neverending_Loop

  icl "A8_LZ4_macro.asm"
  icl "lz4_decode_CK.s"


  //Data
  DisplayList
  dta $70,$70,$30 ; 20 blank lines
  dta $4F,<ScreenData,>ScreenData ; mode F @ Bitmapa
  :99 dta $0f ; x99 mode F
  dta $4F,<(ScreenData+4000),>(ScreenData+4000) ; mode F @ Bitmapa+4000
  :99 dta $0f ; x99 mode F
  dta $41,<DisplayList,>DisplayList ; waitvbl


  //; Bitmap data location
  org $2060
  ScreenData:
  ins "A8_IMAGE.RAW"


  //; LZ4 data location
  org $4000
  LZ4_Data:
  ins "A8_IMAGE_STRIP.LZ4"
  LZ4_Data_End:

  LZ4_DataC64:
  ins "C64_IMAGE_STRIP.LZ4"
  LZ4_Data_EndC64:


  .macro InitHW
  // lda #0
  // sta $D400 // ANTIC OFF

  lda #<DisplayList
  sta $D402
  lda #>DisplayList
  sta $D402+1
  .endm

  .macro BeepON
  lda #$1F
  sta $D201 // Pokey AUDC1 volume
  .endm

  .macro BeepOFF
  lda #$10
  sta $D201 // Pokey AUDC1 volume
  .endm

  .macro WaitForKbd
  WaitForKbd_Loop:
  lda $D209 // KBCODE
  cmp #33 // Space
  bne WaitForKbd_Loop // wait until SPACE
  .endm
  • 3: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime16 Apr 2020 zmieniony
   
  N I E A K T Y W N Y
  @Cybrian jak wkleisz kod to masz większe szanse, że lamer się zainteresuje a doświadczony programista od razu może zobaczyć czy coś da się poprawić.

  Pobranie załącznika to jednak pare operacji więcej :]

  EDIT: komplet w załączniku oczywiście mile widziany!
  • 4: CommentAuthorantrykot
  • CommentTime17 Apr 2020
   
  Polling rejestru KBCODE jest błędem, albowiem jego wartość jest sensowna tylko wtedy gdy naciśnięto jakiś klawisz.
  • 5: CommentAuthorCyprian
  • CommentTime17 Apr 2020
   
  @antrykot ok, co proponujesz zamiast tego?
  • 6:
    
   CommentAuthorshanti77
  • CommentTime17 Apr 2020 zmieniony
   
  WaitforKbd_loop:
  lda $D20F ;SKSTAT
  and #4 ;czekaj na wciśnięcie klawisza
  bne WaitforKbd_loop
  lda $d209 ;KBCODE
  cmp #33
  bne WaitforKbd_loop
  • 7: CommentAuthorCyprian
  • CommentTime17 Apr 2020
   
  dzięki
  • 8:
    
   CommentAuthorjhusak
  • CommentTime18 Apr 2020 zmieniony
   
  Jak się na dwóch Atarkach puści tę samą muzyczkę w ten sam sposób, to dość szybko się rozjeżdżają. Słychać efekt przesunięcia i sumowania faz.

  Podobnie, jak się uruchomi Sound w basicu na te same wartości, słychać efekt rzesunięcia fazy (czy jak się to tam zwie).

  Możliwy rozjazd częstotliwości kwarców po takim szmacie czasu jeszcze bardziej potęguje efekt. Czy mógłby ktoś z dobrym oscyloskopem wziąć parę atarek i zmierzyć częstotliwość zegarów/odchylenie od wzorca?

  Aha żeby nie było, testowałem to kiedyś na w miarę nowych atarkach, takich po kilka lat od daty produkcji.
  • 9: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime20 Apr 2020 zmieniony
   
  N I E A K T Y W N Y
  Postanowiłem trochę wyrównać szanse Action!

  Poprawiłem oryginalny kod benchmarku z Analoga tak aby też używał procedury bibliotecznej, jak to ma miejsce w MP i CC65, a nie pętli FOR do zapełniania tablicy jak to było w pierwszych testach.

  MP
  fillchar(flags, sizeof(flags), true);

  CC65
  memset(flags, true, sizeof(flags));

  Action
  SETBLOCK(FLAGS,8190,'T)

  Kod Action przyspieszył o ok ~20%, z 1003 spadł do 840 ramek bez zmiennych na stronie zerowej a ze 4 zmiennym na stronie zerowej przyspieszenie notujemy o ~25%, 746 ramek.

  BYTE RTCLOCK2=20 ; sys timer
  BYTE RTCLOCK1=19

  CARD COUNT=$F4,PRIME=$F6,STOP

  PROC sieve()
  BYTE ARRAY FLAGS(8190)
  CARD I=$F0,K=$F2

  PRIME=0
  COUNT=0 ; init count
  SETBLOCK(FLAGS,8190,'T)

  FOR I=0 TO 8190 ; and flags
  DO
  IF FLAGS(I)='T THEN
  PRIME=I+I+3
  K=I+PRIME
  WHILE K<=8190
  DO
  FLAGS(K)='F
  K==+PRIME
  OD
  COUNT==+1
  FI
  OD
  RETURN

  PROC main()
  BYTE I=[0]

  RTCLOCK1=0
  RTCLOCK2=0
  WHILE I<10
  DO
  sieve()
  I==+1
  OD
  STOP=RTCLOCK1 * 256 + RTCLOCK2

  PRINTF("%E %U PRIMES IN",COUNT)
  PRINTF("%E %U JIFFIES",STOP)
  PRINTF("%E %U iterations",I)
  RETURN

  Co zbliżyło Action! do Mad Pascala który optymalizowany (zmienne na stronie zerowej) wyrabiał się w 644 ramek.

  102 ramek różnicy w szybkości może wynikać z tego, że fillchar jest w MP sporo szybszy od tego z Action!

  Zejście z wynikiem w Action! o ~250 ramek jest znaczące!
  • 10: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime31 May 2020 zmieniony
   
  N I E A K T Y W N Y
  Dziś wydany Mad Pascal 1.6.4 przyspieszył w teście Chessboard w stosunku do jednych z pierwszych wydań tego "numerka" ;)

  Z 40 wyrysowań skoczył na 55.

  Millfork      Chessboard:  79 iterations in 150 ticks
  CC65 Chessboard: 76 iterations in 150 ticks
  Mad Pascal Chessboard: 55 iterations in 150 ticks

  Chociaż jeszcze sprawdzę, czy @ilmenit w tym teście też nie używał strony zerowej i może różnica między kompilatorami nie jest tak wielka jakby wynikało z powyższej tabelki.

  EDIT1: przerzucenie zmiennych na ZP w MP dało wynik w tym teście o trzy wyrysowania więcej: 58.

  EDIT2: prawidłowy wynik to 73
  • 11: CommentAuthortebe
  • CommentTime31 May 2020
   
  70
  program chessboard;
  uses crt, graph;

  var i, stop : byte;
  rtClock : byte absolute 20;
  col1 : byte absolute 709;
  col2 : byte absolute 710;
  colB : byte absolute 712;
  bmpAdr : word absolute 88;

  procedure drawBoard;
  var i1b, i2b, i3b, x, color : byte;
  p : PByte absolute $e0;
  begin
  p := pointer(bmpAdr);
  for i3b := 1 to 8 do begin
  for i2b := 1 to 24 do begin

  for i1b := 1 to 4 do begin
  p[0]:= 255;
  p[1]:= 255;
  p[2]:= 255;
  Inc(p,6);
  end;
  Inc(p,16);
  end;
  if (i3b and %1) = 0 then Dec(p,3) else Inc(p,3);
  end;
  end;

  begin
  InitGraph(8 + 16);
  col1 := 1;
  col2 := 11;
  colB := 12;

  pause;
  rtClock := 0;

  while rtClock < 150 do begin
  drawBoard;
  inc(i);
  end;

  stop:=rtClock;

  InitGraph(0);
  writeln('Drawing iterations: ', i);
  ReadKey;
  end.
  • 12: CommentAuthorzbyti
  • CommentTime31 May 2020 zmieniony
   
  N I E A K T Y W N Y
  Millfork      Chessboard:  79 iterations in 150 ticks
  CC65 Chessboard: 76 iterations in 150 ticks
  Mad Pascal Chessboard: 73 iterations in 150 ticks

  @tebe przepraszam za brak staranności, miałem przygotowany przez siebie plik ze źródłem i nie zajrzałem do środka a tam faktycznie jedna zmienna była poza dyrektywami.  program chessboard;
  uses crt, graph;

  {$define FAST}

  var stop : byte;
  rtClock : byte absolute 20;
  col1 : byte absolute 709;
  col2 : byte absolute 710;
  colB : byte absolute 712;
  bmpAdr : word absolute 88;

  {$ifdef FAST}
  i : byte absolute $e0;
  {$else}
  i : byte;
  {$endif}


  procedure drawBoard;
  var
  {$ifdef FAST}
  i1b : byte absolute $e1;
  i2b : byte absolute $e2;
  i3b : byte absolute $e3;
  p : PByte absolute $e4;
  {$else}
  i1b, i2b, i3b : byte;
  p : PByte;
  {$endif}
  begin
  p := pointer(bmpAdr);
  for i3b := 1 to 8 do begin
  for i2b := 1 to 24 do begin
  for i1b := 1 to 4 do begin
  p[0]:= 255;
  p[1]:= 255;
  p[2]:= 255;
  Inc(p,6);
  end;
  Inc(p,16);
  end;
  if (i3b and %1) = 0 then Dec(p,3) else Inc(p,3);
  end;
  end;

  begin
  InitGraph(8 + 16);
  col1 := 1;
  col2 := 11;
  colB := 12;

  pause;
  rtClock := 0;

  while rtClock < 150 do begin
  drawBoard;
  inc(i);
  end;

  stop:=rtClock;

  InitGraph(0);
  {$ifdef FAST}
  writeln('ZERO Page Drawing iterations: ', i);
  {$else}
  writeln('Drawing iterations: ', i);
  {$endif}
  ReadKey;
  end.
  • 13: CommentAuthortebe
  • CommentTime7 Jun 2020
   
  nowe optymalizacje dla pętli FOR zliczających malejąco DOWNTO 0, rosnąco TO 255 (licznik typu BYTE)

  wynik dla CHESSBOARD = 79