atarionline.pl switch off cart and load dos - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1: CommentAuthorw1k
  • CommentTime25 Feb 2010
   
  hi, i have four internal cartridges in eprom and i switching it by switchers..  when i push switch of cart and boot, then no dos from sio2sd load, but cartridge is loaded..

  it's possible load cart to memory, load dos and dump cart to file?
  • 2:
    
   CommentAuthorjhusak
  • CommentTime27 Feb 2010 zmieniony
   
  Booting disk and dumping cart memory to file depends on cartridge option bits (look at the Zenon's great article about cartridges, link below). If they do not allow to boot from disk, maybe they allow to boot from casette. If they dont, we will think.

  ->link<-

  $BFFD – bajt opcji, poszczególne bity mają znaczenie jak niżej:
  Bit 0 = 0 – Niedozwolony BOOT dla stacji dysków
  Bit 0 = 1 – BOOT dla stacji dysków może być przeprowadzony
  Bit 2 = 0 – Tylko zainicjowanie cartridge’a bez uruchamiania programu
  Bit 2 = 1 – Inicjalizacja i start programu z cartridge’a
  Bit 7 = 0 – Jest to normalny cartridge
  Bit 7 = 1 – Jest to cartridge diagnostyczny