atarionline.pl PowerGraphics - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1:
    
   CommentAuthorKaz
  • CommentTime10 Jul 2012 zmieniony
   
  Dostalem plik tego Foxowego programu od Tebe, tam jest instrukcja obslugi, ktora moze sie przydac w kontekscie rozumienia rastrow:

  PowerGraphics 1.0 - instrukcja obsługi

  Nie wiem, czy pisanie tego tekstu ma
  jakikolwiek sens, bo na wstępie muszę
  ostrzec, że programik jest trochę trudny
  w obsłudze. Jeśli dla kogoś jest zbyt
  skomplikowany, to niech go nie używa
  albo się ze mną skontaktuje.
  No a do czego służy takie cudo?
  Ogólnie rzecz biorąc, do tworzenia
  grafiki. A tak naprawdę to program
  ochrzciłem jako asembler graficzny.
  Graficzny - wiadomo, ale dlaczego
  asembler? Ano dlatego, że w asemblerze
  można najwięcej osiągnąć. Tym programem
  da się zrobić prawie wszystko, na co
  pozwala atarowska grafika.

  Jak to działa?
  Po uruchomieniu ekran nie wygląda zbyt
  zachęcająco, no ale cóż...
  Na dole ekranu jest trochę tekstu,
  szczególnie należy zwrócić uwagę na
  napis 'LOAD'. Nie to, żeby był taki
  piękny, ale ponieważ oznacza, że aby
  cokolwiek zrobić, trzeba coś wczytać.
  Tym programem nie można nic narysować!
  Należy mieć wcześniej przygotowany
  rysunek w jednym z następujących
  formatów:
  *.CPR - "Trzmiel" skompresowany
  *.GR8 - "Trzmiel" nieskompresowany
  *.PIC - "Koala"/"XL-Art"
  *.MIC - "Microillustrator"/"Kleks"
  *.PGR - "PowerGraphics"
  Format jest utożsamiany z odpowiadającym
  mu rozszerzeniem nazwy. Jeżeli tak nie
  jest, to zostanie wyświetlony odpowiedni
  komunikat. Tak więc pakujemy dyskietkę
  do stacji 1, wpisujemy nazwę i spacją
  wybieramy format.
  Jeżeli odczyt przebiegł bezbłędnie,
  to znowu zobaczymy czarny ekran.
  W rogu powinien znajdować się napis
  'LINK' oznaczający, że możemy do już
  wczytanego rysunku dołączyć drugi.
  Po co to wszystko? Ano dlatego, że
  niemal wszystkie programy graficzne
  mają rozdzielczość pionową 192 linie.
  Jest to pewne marnotrawstwo, ponieważ
  atarka bez problemu wyświetla 239 linii.
  Aby je wykorzystać, należy narysować
  dwa rysunki: jeden przedstawiający
  górną część obrazka, drugi dolną.
  Najwygodniej, aby obrazki częściowo
  pokrywały się. Nie stanowi to problemu,
  ponieważ PowerGFX automatycznie wykrywa,
  w którym miejscu obrazki nachodzą na
  siebie i prawidłowo je skleja. Należy
  tylko pamiętać, aby obrazki były
  w tym samym formacie oraz aby
  na pierwszym obrazku wykorzystana była
  ostatnia linia, a na drugim pierwsza.
  Nie wykorzystane fragmenty rysunku
  powinny pozostać puste (w kolorze tła!).
  Jeżeli obrazki nie zachodzą na siebie,
  to zostaną umieszczone jeden pod drugim.
  Oczywiście nie ma przymusu, aby
  dołączać drugi rysunek, wyboru
  dokonujemy spacją. 'None'-'żaden'
  oznacza, że wystarczy nam już wczytany
  rysunek. W drugim przypadku należy
  wpisać nazwę pliku (uwaga! w celu
  wymazania starej używamy BackSpace).
  Jeżeli po złączeniu oba obrazki będa
  zajmować więcej niż 239 linii, to
  pokaże się komunikat 'Picture too high'.
  A i jeszcze jedno! Jeżeli wybraliśmy
  format PGR, to nie będzie 'LINK'a, lecz
  od razu przejdziemy do edycji.

  Jeśli szczęśliwie przebrnęliśmy przez
  proces wczytywania, to naszym oczom
  powinien ukazać się nasz obrazek
  na ekranie edycyjnym ('EDIT').
  Niby nic się nie stało, a jednak
  po wczytaniu program wykonał parę
  czynności nad obrazkiem. Jak już
  wcześniej wspomniałem, o ile wczytaliśmy
  dwa obrazki, to zostały sklejone.
  Następne zostały obcięte puste linii,
  to znaczy te, które nie zawierają
  żadnej grafiki. Ponadto jeśli to było
  możliwe, to został zwężony ekran
  (32 zamiast 40 bajtów w linii).
  Obrazek został automatycznie
  wypośrodkowany w pionie.

  Mając wczytany rysunek możemy przystąpić
  do jego obróbki. Zasadniczo pracujemy
  w jednym z dwóch trybów: EDIT oraz INIT,
  między którymi przechodzimy przy pomocy
  klawisza RETURN. Wciskając spację
  możemy obejrzeć ostateczny efekt naszej
  pracy. CTRL-L umożliwia wczytanie
  innego rysunku. CTRL-S powoduje
  przejście do opcji SAVE, w której
  wystarczy wpisać nazwę, aby cały rysunek
  został zapisany w formacie PGR.
  ESC umożliwia rezygnację z LOAD/SAVE,
  w pozostałych sytuacjach powoduje
  powrót do DOSa.

  Najpierw omówimy opcję INIT, do której,
  jak już napisałem, wchodzimy RETURNem.
  Jest to edycja tabeli inicjacji.
  Co to jest, spytasz pewnie? Aby ci to
  wytłumaczyć, muszę ci wyjaśnić, jak
  w ogóle działa ten program. Jeśli
  jesteś koderem, to nie powinno być to
  dla ciebie zbyt skomplikowane.

  Gdyby ktoś nie wiedział, to obraz
  na ekranie nie jest wyświetlany cały
  w jednej chwili, lecz jest tworzony
  linijka po linijce, a każda linia
  od prawej do lewej. Obraz jest tworzony
  przez układy ANTIC i GTIA na podstawie
  zawartości pamięci oraz rejestrów
  sprzętowych. W pamięci są dane o
  kształcie rysunku, duszków itp.,
  a w rejestrach kody kolorów, pozycji
  duszków i takie tam. Wystarczy więc
  wpisać co trzeba tam gdzie trzeba i
  obraz zostanie wyświetlony. Zgoda, ale
  tym sposobem atarowska grafika byłaby
  zwykle czterokolorowa w rozdzielczości
  160*192. A jak to wygląda, to chyba nie
  muszę każdemu przypominać (chociaż
  czasami trafi się ciekawy rysunek...).
  Co robić? Aby uzyskać więcej kolorów i
  duszków należy zatrudnić procesor.
  Wystarczy zmieniać zawartość
  odpowiednich rejestrów w czasie,
  gdy jest wyświetlany obraz.

  Po tym nieco długim i może niepotrzebnym
  wstępie czas na konkrety: jak już
  wspomniałem obraz tworzą ANTIC i GTIA.
  Ten pierwszy pobiera dane z pamięci
  i przesyła je do GTIA. Jego pracą
  steruje głównie program zapisany w
  pamięci, znany jako DL. Jest także kilka
  mniej lub bardziej ważnych rejestrów.
  Dla nas istotny jest tylko jeden:
  DMACTL. Aby nieco uprościć pracę,
  skróciłem jego nazwę do 'DC', podobne
  skróty mają pozostałe rejestry, należące
  do układu GTIA. Trzeba tylko wpisać do
  nich odpowiednie wartości. A jakie?
  Takie, jakie umieścimy w tabeli 'INIT'.
  Teraz wyjaśnię, co oznaczają dziwne
  znaczki w tabeli. Jest tam zapisane,
  jaka wartość ma się znaleźć w każdym
  z rejestrów. Np. zapis 32DC oznacza,
  że do rejestru DC zostanie zapisana
  liczba $32 szesnastkowo. Jedna z liczb
  jest wyróżniona kursorem, który
  przesuwamy strzałkami, ale tylko na
  boki! Przejście do innego wiersza osiąga
  się przez wyjechanie za koniec wiersza,
  w którym jesteśmy. Trochę to niewygodne,
  ale można się przyzwyczaić. Strzałki
  "góry" i "dół" służą do zmniejszania
  lub zwiększania o jeden. Można też
  zwyczajnie wpisać liczbę (dwie cyfry
  hex.). Tutaj pewna uwaga odnośnie
  rejestru DC. Jego starsza (lewa) cyfra
  jest na stałe równa 3. Po prostu nie ma
  potrzeby jej zmieniania. Drugiej cyfry
  też nie możemy ustawić dowolnie. Równa
  zero oznacza wyłączenie obrazu.
  Wartość 1 oznacza obraz wąski,
  2 - szeroki. Szerokość jest automatycz-
  nie ustawiana przez program po wczytaniu
  rysunku. Jeśli do tej liczby dodamy 4,
  to oznacza to włączenie przepisywania
  pocisków z pamięci, 8 odnosi się do
  graczy. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą,
  co to gracze i pociski, bo to nie jest
  temat na ten artykuł. Dla przykładu:
  3EDC oznacza włączony szeroki obraz,
  przepisywanie graczy i pocisków
  ($E=2+4+8). Pozostaje omówić pozostałe
  rejestry:
  P0 - pozycja pozioma gracza 0.
  Uwaga! Można ją ustawić w ten sposób, że
  duszek będzie widoczny na ekranie tylko
  częściowo, albo w ogóle!
  P1,P2,P3 - jw. dla pozostałych graczy
  M0,M1,M2,M3 - jw. dla pocisków
  S0,S1,S2,S3 - szerokość/rozmiar graczy:
  00 - normalna (tak jak GR.15)
  01 - podwójna (jak GR.9)
  03 - poczwórna
  SM - szerokość pocisków. Za każdy pocisk
  odpowiedzialne są dwa bity. Koderzy
  wiedzą, o co chodzi, pozostałym
  proponuję poniższą metodę:
  SM = szerokość pocisku 0 + 4*sz.p.1
  + $10*sz.p.2 + $40*sz.p.3
  gdzie każda szerokość jest ustalana tak,
  jak dla graczy (czyli 0, 1 lub 3)
  G0,G1,G2,G3 - rejestry grafiki graczy
  Jeśli włączyłeś przepisywanie duszków
  w DC, to zawartość Gx nie jest ważna,
  w przeciwnym wypadku określają kształt
  duszka. Duszek ma szerokość 8 pixli,
  każdemu pixlowi odpowiada 1 bit.
  Znowu nie będę się wdawał w szczegółowe
  wyjaśnianie, jeśli dla kogoś jest to
  trudne, to niech się poradzi osoby
  znającej się na tym.
  GM - rejestr grafiki pocisków.
  Pociski mają szerokość 2 pixle,
  bity 0 i 1 odpowiadają pociskowi 0,
  2 i 3 - 1 itd.
  R0,R1,R2,R3 - kolory duszków.
  GC - rejestr kontroli układu GTIA.
  Lewa cyfra określa włączenie dodatkowych
  trybów graficznych: 4-"GR.9" 8-"GR.10"
  C-"GR.11". Dodanie do niej 2 powoduje,
  że w miejscu, gdzie pokrywają się
  duszki 0 i 1 oraz 2 i 3 kolor części
  wspólnej będzie równy wartości OR ich
  kolorów. Możemy dodać też 1, co spowodu-
  je, że pociski będą miały wspólny kolor
  określony w K3 (normalnie pocisk 0 ma
  kolor taki, jak gracz 0 itd.).
  Prawa cyfra określa priorytet duszków,
  czyli to, czy duszki mają przykrywać
  grafikę, czy na odwrót. Można ją dobrać
  doświadczalnie albo zerknąć do odpowied-
  niej literatury.
  K0,K1,K2 - kolory grafiki.
  W rozdzielczości "ósemce" K2 oznacza
  kolor tła, a K1 jasność atramentu,
  K0 jest nieużywany. W "piętnastce"
  wszystkie trzy są odpowiedzialne za
  odpowiednie fragmenty rysunku.
  K3 - jego rola została omówiona przy GC
  K4 - kolor ramki/tła
  To wszystko, co możemy zmienić w 'INIT'.
  Efekty można od razu zaobserwować na
  ekranie.

  Teraz 'EDIT'. Tutaj wpisujemy, jakie
  rejestry zmienić w poszczególnych
  liniach. Odpowiednią linię wybieramy
  naciskając SHIFT oraz strzałki "góra"
  "dół". Po wciśnięciu SHIFT zostanie
  "ucięta" część rysunku poniżej linii,
  w której jesteśmy. Tak więc możemy
  zobaczyć, jak wygląda linia, nad którą
  pracujemy. CTRL lub pozwala na
  przeniesienie do pierwszej/ostatniej
  linii (jest ich 240, ostatnia ma numer
  239=$EF). Pewna niedogodność - przy
  skrolowaniu rysunku obraz trochę
  "mruga". Numer linii jest widoczny po
  'L='. Obok tego widnieje napis 'D=',
  który oznacza, jaki rozkaz DL dotyczy
  tej linii. Dalej mamy 'B=', po którym
  jest dwójkowy zapis liczby, na której
  stoi kursor. Poniżej widnieje napis
  w stylu '00A0 00A1 ... 00AM'.
  Oznacza on, jakie wartości dotyczące
  duszków w tej linii znajdują się w
  pamięci. Pamiętaj, że jeśli nie
  włączyłeś przepisywania duszków, to te
  liczby nie będą miały żadnego znaczenia.
  Jeśli jednak je włączyłeś, to wtedy rola
  Ax jest taka, jak Gx z tym, że odnosi
  się tylko do jednej linii. Kursorem
  poruszamy w sposób identyczny, jak w
  'INIT', również tak samo wpisujemy
  liczby. Jeżeli zejdziemy do wiersza
  tekstu poniżej, który na razie jest
  pusty, to okaże się, że tam też możemy
  wpisywać liczby (i nie tylko). Jest to
  obszar, w którym wklepujemy PROGRAM w
  dość specyficznym języku, który jest
  bardzo podobny do asemblera. Ważna jest
  więc znajomość podstaw asemblera.
  Koderzy mogą pominąć następny akapit.

  W procesorze jest kilka rejestrów,
  w których można umieszczać liczby.
  Nas będzie interesował tylko
  najważniejszy, czyli tzw. akumulator.
  Aby wpisać liczbę do jakiegoś rejestru,
  to należy ją najpierw "załadować" do
  akumulatora i dopiero stąd zapisać ją
  do rejestru, przy czym raz załadowaną
  liczbę można wpisać po kolei do kilku
  rejestrów. Instrukcja odpowiedzialna
  za załadowanie liczby do akumulatora
  wygląda tak: LDA #liczba, np. LDA #$3E
  Instrukcja powodująca zapisanie akumula-
  tora brzmi tak: STA gdzie, np. STA $d400
  Poznamy jeszcze jedną bardzo ciekawą
  instrukcję: NOP
  Ta instrukcja po prostu nic nie robi(!).
  Wbrew pozorom nie jest to bezsensowne,
  gdyż "wykonanie" tej instrukcji zabiera
  procesorowi trochę czasu. Otóż
  należałoby powiedzieć, że wykonanie
  innych instrukcji też zajmuje trochę
  czasu. Czas jest mierzony w cyklach.
  LDA # trwa 2 cykle, STA - 4 cykle,
  NOP - 2 cykle. To by było na tyle
  wykładu o asemblerze.

  Jak więc napisać ten program?
  Posługujemy się trzema typami
  instrukcji, dla przykładu:
  00 : tak, tak, te dwa zera to jest
  instrukcja. Powoduje ona wpisanie liczby
  zero do akumulatora. Jest to po prostu
  LDA #$00. Możemy podać dowolną,
  jednobajtową liczbę szesnastkową.
  P0 : a ta instrukcja powoduje zapisanie
  zawartości akumulatora do rejestru P0.
  Odpowiada to instrukcji STA. Nie ma
  potrzeby wpisywania strzałki, należy
  wpisać pierwszą literę, a potem drugą
  (ewentualnie cyfrę).
  -- : instrukcja NOP, uzyskujemy ją
  przez wciśnięcie CLEAR.

  Oprócz wpisywania komend mamy pewne
  (prymitywne) opcje edycyjne:
  INSERT - działa jak CTRL-INSERT
  w edytorze systemowym
  DELETE - jak standardowy CTRL-DELETE
  SHIFT-INSERT - skopiwanie zapisu w tej
  linii do linii poniżej z jednoczesnym
  przejściem do tej linii
  / - zmiana LDA/STA, właściwie to
  nieprzydatna.
  Poprawiania dokonujemy najeżdżając
  w odpowiednie miejsce i wpisując nową
  instrukcję. Warto zauważyć, że czas
  trwania instrukcji jest proporcjonalny
  do tego, ile znaków ona zajmuje
  ('xx' - 2 cykle, 'xx ' - 4, '--' - 2).
  W każdej linii mamy pewną ilość czasu,
  która ogranicza ilość instrukcji, jakie
  możemy wpisać. Trzeba też pamiętać,
  że jeśli zmienimy kolor w połowie
  wyświetlania linii, to kolor zmieni się
  w środku linii. Ten sam kolor można więc
  zmieniać kilkukrotnie uzyskujac więcej
  niż 4 kolory w linii, nie mówiąc już
  o tym, że w każdej linii możemy ustawić
  inne kolory. Możliwa jest także zmiana
  rozdzielczości w środku linii,
  dwukrotne wyświetlenie tego samego
  duszka itp. Efektów możliwych do
  uzyskanie jest naprawdę sporo, chociaż
  wymagają one pewnego nakładu pracy.

  To by było na tyle o obsłudze tego
  skromnego programiku. Jeśli masz
  z nim jakieś problemy, chcesz coś więcej
  wiedzieć, to skontaktuj się ze mną.
  Zrób to także, jeśli udało ci się
  cokolwiek zmajstrować przy pomocy PG.
  Nie będę więcej pisał, bo ten tekst
  i tak jest za długi.

  Program powstał w styczniu 1996.

  Program i instrukcję napisał
  Fox
  01/03/96 18:11(...)


  Program tutaj:
  ->link<-

  A tu fajna plazma z zalaczonych na dyskietce przykladow:

  • 2:
    
   CommentAuthorMaW
  • CommentTime11 Jul 2012 zmieniony
   
  Kaz, podmień opis na ten (bardziej czytelny):
  PowerGraphics 1.0 - instrukcja obsługi

  Nie wiem, czy pisanie tego tekstu ma jakikolwiek sens, bo na wstępie muszę ostrzec, że programik jest trochę trudny w obsłudze. Jeśli dla kogoś jest zbyt skomplikowany, to niech go nie używa albo się ze mną skontaktuje. No a do czego służy takie cudo? Ogólnie rzecz biorąc, do tworzenia grafiki. A tak naprawdę to program ochrzciłem jako asembler graficzny. Graficzny - wiadomo, ale dlaczego asembler? Ano dlatego, że w asemblerze można najwięcej osiągnąć. Tym programem da się zrobić prawie wszystko, na co pozwala atarowska grafika.

  Jak to działa? Po uruchomieniu ekran nie wygląda zbyt zachęcająco, no ale cóż... Na dole ekranu jest trochę tekstu, szczególnie należy zwrócić uwagę na napis 'LOAD'. Nie to, żeby był taki piękny, ale ponieważ oznacza, że aby cokolwiek zrobić, trzeba coś wczytać. Tym programem nie można nic narysować! Należy mieć wcześniej przygotowany rysunek w jednym z następujących formatów: *.CPR - "Trzmiel" skompresowany *.GR8 - "Trzmiel" nieskompresowany *.PIC - "Koala"/"XL-Art" *.MIC - "Microillustrator"/"Kleks" *.PGR - "PowerGraphics" Format jest utożsamiany z odpowiadającym mu rozszerzeniem nazwy. Jeżeli tak nie jest, to zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Tak więc pakujemy dyskietkę do stacji 1, wpisujemy nazwę i spacją wybieramy format. Jeżeli odczyt przebiegł bezbłędnie, to znowu zobaczymy czarny ekran. W rogu powinien znajdować się napis 'LINK' oznaczający, że możemy do już wczytanego rysunku dołączyć drugi. Po co to wszystko? Ano dlatego, że niemal wszystkie programy graficzne mają rozdzielczość pionową 192 linie. Jest to pewne marnotrawstwo, ponieważ atarka bez problemu wyświetla 239 linii. Aby je wykorzystać, należy narysować dwa rysunki: jeden przedstawiający górną część obrazka, drugi dolną. Najwygodniej, aby obrazki częściowo pokrywały się. Nie stanowi to problemu, ponieważ PowerGFX automatycznie wykrywa, w którym miejscu obrazki nachodzą na siebie i prawidłowo je skleja. Należy tylko pamiętać, aby obrazki były w tym samym formacie oraz aby na pierwszym obrazku wykorzystana była ostatnia linia, a na drugim pierwsza. Nie wykorzystane fragmenty rysunku powinny pozostać puste (w kolorze tła!). Jeżeli obrazki nie zachodzą na siebie, to zostaną umieszczone jeden pod drugim. Oczywiście nie ma przymusu, aby dołączać drugi rysunek, wyboru dokonujemy spacją. 'None'-'żaden' oznacza, że wystarczy nam już wczytany rysunek. W drugim przypadku należy wpisać nazwę pliku (uwaga! w celu wymazania starej używamy BackSpace). Jeżeli po złączeniu oba obrazki będa zajmować więcej niż 239 linii, to pokaże się komunikat 'Picture too high'. A i jeszcze jedno! Jeżeli wybraliśmy format PGR, to nie będzie 'LINK'a, lecz od razu przejdziemy do edycji.

  Jeśli szczęśliwie przebrnęliśmy przez proces wczytywania, to naszym oczom powinien ukazać się nasz obrazek na ekranie edycyjnym ('EDIT'). Niby nic się nie stało, a jednak po wczytaniu program wykonał parę czynności nad obrazkiem. Jak już wcześniej wspomniałem, o ile wczytaliśmy dwa obrazki, to zostały sklejone. Następne zostały obcięte puste linii, to znaczy te, które nie zawierają żadnej grafiki. Ponadto jeśli to było możliwe, to został zwężony ekran (32 zamiast 40 bajtów w linii). Obrazek został automatycznie wypośrodkowany w pionie.

  Mając wczytany rysunek możemy przystąpić do jego obróbki. Zasadniczo pracujemy w jednym z dwóch trybów: EDIT oraz INIT, między którymi przechodzimy przy pomocy klawisza RETURN. Wciskając spację możemy obejrzeć ostateczny efekt naszej pracy. CTRL-L umożliwia wczytanie innego rysunku. CTRL-S powoduje przejście do opcji SAVE, w której wystarczy wpisać nazwę, aby cały rysunek został zapisany w formacie PGR. ESC umożliwia rezygnację z LOAD/SAVE, w pozostałych sytuacjach powoduje powrót do DOSa.

  Najpierw omówimy opcję INIT, do której, jak już napisałem, wchodzimy RETURNem. Jest to edycja tabeli inicjacji. Co to jest, spytasz pewnie? Aby ci to wytłumaczyć, muszę ci wyjaśnić, jak w ogóle działa ten program. Jeśli jesteś koderem, to nie powinno być to dla ciebie zbyt skomplikowane.

  Gdyby ktoś nie wiedział, to obraz na ekranie nie jest wyświetlany cały w jednej chwili, lecz jest tworzony linijka po linijce, a każda linia od prawej do lewej. Obraz jest tworzony przez układy ANTIC i GTIA na podstawie zawartości pamięci oraz rejestrów sprzętowych. W pamięci są dane o kształcie rysunku, duszków itp., a w rejestrach kody kolorów, pozycji duszków i takie tam. Wystarczy więc wpisać co trzeba tam gdzie trzeba i obraz zostanie wyświetlony. Zgoda, ale tym sposobem atarowska grafika byłaby zwykle czterokolorowa w rozdzielczości 160*192. A jak to wygląda, to chyba nie muszę każdemu przypominać (chociaż czasami trafi się ciekawy rysunek...). Co robić? Aby uzyskać więcej kolorów i duszków należy zatrudnić procesor. Wystarczy zmieniać zawartość odpowiednich rejestrów w czasie, gdy jest wyświetlany obraz.

  Po tym nieco długim i może niepotrzebnym wstępie czas na konkrety: jak już wspomniałem obraz tworzą ANTIC i GTIA. Ten pierwszy pobiera dane z pamięci i przesyła je do GTIA. Jego pracą steruje głównie program zapisany w pamięci, znany jako DL. Jest także kilka mniej lub bardziej ważnych rejestrów. Dla nas istotny jest tylko jeden: DMACTL. Aby nieco uprościć pracę, skróciłem jego nazwę do 'DC', podobne skróty mają pozostałe rejestry, należące do układu GTIA. Trzeba tylko wpisać do nich odpowiednie wartości. A jakie? Takie, jakie umieścimy w tabeli 'INIT'. Teraz wyjaśnię, co oznaczają dziwne znaczki w tabeli. Jest tam zapisane, jaka wartość ma się znaleźć w każdym z rejestrów. Np. zapis 32DC oznacza, że do rejestru DC zostanie zapisana liczba $32 szesnastkowo. Jedna z liczb jest wyróżniona kursorem, który przesuwamy strzałkami, ale tylko na boki! Przejście do innego wiersza osiąga się przez wyjechanie za koniec wiersza, w którym jesteśmy. Trochę to niewygodne, ale można się przyzwyczaić. Strzałki "góry" i "dół" służą do zmniejszania lub zwiększania o jeden. Można też zwyczajnie wpisać liczbę (dwie cyfry hex.). Tutaj pewna uwaga odnośnie rejestru DC. Jego starsza (lewa) cyfra jest na stałe równa 3. Po prostu nie ma potrzeby jej zmieniania. Drugiej cyfry też nie możemy ustawić dowolnie. Równa zero oznacza wyłączenie obrazu. Wartość 1 oznacza obraz wąski, 2 - szeroki. Szerokość jest automatycz- nie ustawiana przez program po wczytaniu rysunku. Jeśli do tej liczby dodamy 4, to oznacza to włączenie przepisywania pocisków z pamięci, 8 odnosi się do graczy. Mam nadzieję, że wszyscy wiedzą, co to gracze i pociski, bo to nie jest temat na ten artykuł. Dla przykładu: 3EDC oznacza włączony szeroki obraz, przepisywanie graczy i pocisków ($E=2+4+8). Pozostaje omówić pozostałe rejestry: P0 - pozycja pozioma gracza 0. Uwaga! Można ją ustawić w ten sposób, że duszek będzie widoczny na ekranie tylko częściowo, albo w ogóle! P1,P2,P3 - jw. dla pozostałych graczy M0,M1,M2,M3 - jw. dla pocisków S0,S1,S2,S3 - szerokość/rozmiar graczy: 00 - normalna (tak jak GR.15) 01 - podwójna (jak GR.9) 03 - poczwórna SM - szerokość pocisków. Za każdy pocisk odpowiedzialne są dwa bity. Koderzy wiedzą, o co chodzi, pozostałym proponuję poniższą metodę: SM = szerokość pocisku 0 + 4*sz.p.1 + $10*sz.p.2 + $40*sz.p.3 gdzie każda szerokość jest ustalana tak, jak dla graczy (czyli 0, 1 lub 3) G0,G1,G2,G3 - rejestry grafiki graczy Jeśli włączyłeś przepisywanie duszków w DC, to zawartość Gx nie jest ważna, w przeciwnym wypadku określają kształt duszka. Duszek ma szerokość 8 pixli, każdemu pixlowi odpowiada 1 bit. Znowu nie będę się wdawał w szczegółowe wyjaśnianie, jeśli dla kogoś jest to trudne, to niech się poradzi osoby znającej się na tym. GM - rejestr grafiki pocisków. Pociski mają szerokość 2 pixle, bity 0 i 1 odpowiadają pociskowi 0, 2 i 3 - 1 itd. R0,R1,R2,R3 - kolory duszków. GC - rejestr kontroli układu GTIA. Lewa cyfra określa włączenie dodatkowych trybów graficznych: 4-"GR.9" 8-"GR.10" C-"GR.11". Dodanie do niej 2 powoduje, że w miejscu, gdzie pokrywają się duszki 0 i 1 oraz 2 i 3 kolor części wspólnej będzie równy wartości OR ich kolorów. Możemy dodać też 1, co spowodu- je, że pociski będą miały wspólny kolor określony w K3 (normalnie pocisk 0 ma kolor taki, jak gracz 0 itd.). Prawa cyfra określa priorytet duszków, czyli to, czy duszki mają przykrywać grafikę, czy na odwrót. Można ją dobrać doświadczalnie albo zerknąć do odpowied- niej literatury. K0,K1,K2 - kolory grafiki. W rozdzielczości "ósemce" K2 oznacza kolor tła, a K1 jasność atramentu, K0 jest nieużywany. W "piętnastce" wszystkie trzy są odpowiedzialne za odpowiednie fragmenty rysunku. K3 - jego rola została omówiona przy GC K4 - kolor ramki/tła To wszystko, co możemy zmienić w 'INIT'. Efekty można od razu zaobserwować na ekranie.

  Teraz 'EDIT'. Tutaj wpisujemy, jakie rejestry zmienić w poszczególnych liniach. Odpowiednią linię wybieramy naciskając SHIFT oraz strzałki "góra" "dół". Po wciśnięciu SHIFT zostanie "ucięta" część rysunku poniżej linii, w której jesteśmy. Tak więc możemy zobaczyć, jak wygląda linia, nad którą pracujemy. CTRL lub pozwala na przeniesienie do pierwszej/ostatniej linii (jest ich 240, ostatnia ma numer 239=$EF). Pewna niedogodność - przy skrolowaniu rysunku obraz trochę "mruga". Numer linii jest widoczny po 'L='. Obok tego widnieje napis 'D=', który oznacza, jaki rozkaz DL dotyczy tej linii. Dalej mamy 'B=', po którym jest dwójkowy zapis liczby, na której stoi kursor. Poniżej widnieje napis w stylu '00A0 00A1 ... 00AM'. Oznacza on, jakie wartości dotyczące duszków w tej linii znajdują się w pamięci. Pamiętaj, że jeśli nie włączyłeś przepisywania duszków, to te liczby nie będą miały żadnego znaczenia. Jeśli jednak je włączyłeś, to wtedy rola Ax jest taka, jak Gx z tym, że odnosi się tylko do jednej linii. Kursorem poruszamy w sposób identyczny, jak w 'INIT', również tak samo wpisujemy liczby. Jeżeli zejdziemy do wiersza tekstu poniżej, który na razie jest pusty, to okaże się, że tam też możemy wpisywać liczby (i nie tylko). Jest to obszar, w którym wklepujemy PROGRAM w dość specyficznym języku, który jest bardzo podobny do asemblera. Ważna jest więc znajomość podstaw asemblera. Koderzy mogą pominąć następny akapit.

  W procesorze jest kilka rejestrów, w których można umieszczać liczby. Nas będzie interesował tylko najważniejszy, czyli tzw. akumulator. Aby wpisać liczbę do jakiegoś rejestru, to należy ją najpierw "załadować" do akumulatora i dopiero stąd zapisać ją do rejestru, przy czym raz załadowaną liczbę można wpisać po kolei do kilku rejestrów. Instrukcja odpowiedzialna za załadowanie liczby do akumulatora wygląda tak: LDA #liczba, np. LDA #$3E Instrukcja powodująca zapisanie akumula- tora brzmi tak: STA gdzie, np. STA $d400 Poznamy jeszcze jedną bardzo ciekawą instrukcję: NOP Ta instrukcja po prostu nic nie robi(!). Wbrew pozorom nie jest to bezsensowne, gdyż "wykonanie" tej instrukcji zabiera procesorowi trochę czasu. Otóż należałoby powiedzieć, że wykonanie innych instrukcji też zajmuje trochę czasu. Czas jest mierzony w cyklach. LDA # trwa 2 cykle, STA - 4 cykle, NOP - 2 cykle. To by było na tyle wykładu o asemblerze.

  Jak więc napisać ten program? Posługujemy się trzema typami instrukcji, dla przykładu: 00 : tak, tak, te dwa zera to jest instrukcja. Powoduje ona wpisanie liczby zero do akumulatora. Jest to po prostu LDA #$00. Możemy podać dowolną, jednobajtową liczbę szesnastkową. P0 : a ta instrukcja powoduje zapisanie zawartości akumulatora do rejestru P0. Odpowiada to instrukcji STA. Nie ma potrzeby wpisywania strzałki, należy wpisać pierwszą literę, a potem drugą (ewentualnie cyfrę). -- : instrukcja NOP, uzyskujemy ją przez wciśnięcie CLEAR.

  Oprócz wpisywania komend mamy pewne (prymitywne) opcje edycyjne: INSERT - działa jak CTRL-INSERT w edytorze systemowym DELETE - jak standardowy CTRL-DELETE SHIFT-INSERT - skopiwanie zapisu w tej linii do linii poniżej z jednoczesnym przejściem do tej linii / - zmiana LDA/STA, właściwie to nieprzydatna. Poprawiania dokonujemy najeżdżając w odpowiednie miejsce i wpisując nową instrukcję. Warto zauważyć, że czas trwania instrukcji jest proporcjonalny do tego, ile znaków ona zajmuje ('xx' - 2 cykle, 'xx ' - 4, '--' - 2). W każdej linii mamy pewną ilość czasu, która ogranicza ilość instrukcji, jakie możemy wpisać. Trzeba też pamiętać, że jeśli zmienimy kolor w połowie wyświetlania linii, to kolor zmieni się w środku linii. Ten sam kolor można więc zmieniać kilkukrotnie uzyskujac więcej niż 4 kolory w linii, nie mówiąc już o tym, że w każdej linii możemy ustawić inne kolory. Możliwa jest także zmiana rozdzielczości w środku linii, dwukrotne wyświetlenie tego samego duszka itp. Efektów możliwych do uzyskanie jest naprawdę sporo, chociaż wymagają one pewnego nakładu pracy.

  To by było na tyle o obsłudze tego skromnego programiku. Jeśli masz z nim jakieś problemy, chcesz coś więcej wiedzieć, to skontaktuj się ze mną. Zrób to także, jeśli udało ci się cokolwiek zmajstrować przy pomocy PG. Nie będę więcej pisał, bo ten tekst i tak jest za długi.

  Program powstał w styczniu 1996.

  Program i instrukcję napisał Fox 01/03/96 18:11(...)
  (po podmianie mój post usuń :-) )
  • 3: CommentAuthormono
  • CommentTime11 Jul 2012
   
  "Gdyby ktoś nie wiedział, to obraz
  na ekranie nie jest wyświetlany cały
  w jednej chwili, lecz jest tworzony
  linijka po linijce, a każda linia
  od prawej do lewej."
  A nie od lewej do prawej?
  • 4: CommentAuthorxxl
  • CommentTime11 Jul 2012
   
  z tego wynika, ze artek byl dyktowany w cieply letni dzien, wydekoltowana kobieta pisala. autor stal za monitorem, nachylony w strone komputera... i wszystko jasne.
  • 5:
    
   CommentAuthorjhusak
  • CommentTime11 Jul 2012 zmieniony
   
  Gdyby arabowie wynaleźli telewizję, to tak by niestety było...
  • 6:
    
   CommentAuthorlarek
  • CommentTime11 Jul 2012
   
  Może to była arabska wersja Atari? ;)
  • 7:
    
   CommentAuthoradv
  • CommentTime11 Jul 2012
   
  Dawno nic mnie tak nie wciągnęło, jak czytanie tej instrukcji. Jest napisana w przystępny sposób - to raz, nie jestem normalny - do dwa.
  • 8:
    
   CommentAuthorjhusak
  • CommentTime11 Jul 2012
   
  Dla niektórych wydekoltowana kobieta oznacza pytanie: Czy dało by się ją zaemulować na Atari?
  • 9:
    
   CommentAuthorKaz
  • CommentTime11 Jul 2012
   
  xxl - to byl 1 marca 1996 roku, godzina wieczorna, wiec raczej nie moglo byc cieplo. Reszta sie zgadza ;)
  • 10: CommentAuthor0xF
  • CommentTime12 Jul 2012
   
  Pomylenie kierunków zauważył Dracon jeszcze w latach '90. :)