atarionline.pl z80-6502 - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1: CommentAuthormuffy
  • CommentTime11 Feb 2014
   
  Może godzina już nie ta albo zbyt zmęczony umysł mam.
  Pytanie do znających procesory Z-80:
  Czy rozkaz LDIR możemy przetłumaczyć na
  LDIR	
  pha
  lda #0
  sta temp
  LDIR_loop
  mwx HL_reg DE_reg
  inw DE_reg
  inw HL_reg
  dew BC_reg
  cpw temp BC_reg
  beq LDIR_loop
  pla
  rts

  Adresy pomocnicze B,C,itd na str. zerowej, proszę nie zwracać uwagi na tymczasowy "temp" oraz inne działanie dla BC=0 dla kodu 6502
  Czy jestem blisko czy lepiej iść na piwo i wrócić do tego w wakacje?
  • 2: CommentAuthor8bit
  • CommentTime11 Feb 2014 zmieniony
   
  na końcu powinno być chyba coś takiego
  dew BCreg ;IF BC=-1 THEN end
  cmp BCreg_low,#FF
  bne LDIRloop
  cmp BCreg_high,#FF
  bne LDIRloop
  pla
  rts
  • 3: CommentAuthorxxl
  • CommentTime11 Feb 2014
   
  moze cos takiego:

  LDIR ldx B_reg
  beq B0

  ldy #$00
  @ lda (HL_reg),y
  sta (DE_reg),y
  iny
  bne @-
  inc H_reg
  inc D_reg
  dex
  bne @-

  B0 ldx C_reg
  beq LDIR_end

  ldy #$00
  @ lda (HL_reg),y
  sta (DE_reg),y
  iny
  dex
  bne @-
  LDIR_cd
  tya
  clc
  adc L_reg
  sta L_reg
  bcc @+
  inc H_reg
  @ tya
  clc
  adc E_reg
  sta E_reg
  bcc @+
  inc D_reg
  @ stx B_reg
  stx C_reg
  LDIR_end rts


  jesli nie zalezy Ci na prawidlowych wartosciach rejestrow HL,DE,BC po wyjsciu z procki to mozesz pominac wszystko od etykiety LDIR_cd do RTS

  nie jest to wersja optymalna i nawet nie wiem czy dziala :D nie testowane.
  • 4: CommentAuthormono
  • CommentTime11 Feb 2014 zmieniony
   
  Jeśli ci nie zależy na wartości rejestrow po wyjściu to:
  .zpvar bc .word
  .zpvar de .word
  .zpvar hl .word

  lda bc+1
  eor #$ff
  tax
  lda bc
  eor #$ff
  tay
  sec
  adc hl
  sta hl
  scs
  dec hl+1
  tya
  sec
  adc de
  sta de
  scs
  dec de+1
  iny
  bne *+3
  inx
  ?loop:
  lda (hl),y
  sta (de),y
  iny
  bne ?loop
  inc hl+1
  inc de+1
  inx
  bne ?loop

  a jeśli ci zależy to na końcu dodaj:
  clc
  lda bc
  adc hl
  sta hl
  scc
  inc hl+1
  clc
  lda bc
  adc de
  sta de
  scc
  inc de+1
  sty bc
  stx bc+1

  lub wolniej, ale prościej i krócej:
  ldx #0
  ?loop:
  lda (hl,x)
  sta (de,x)
  inc hl
  sne
  inc hl+1
  inc de
  sne
  inc de+1
  lda bc
  sne
  dec bc+1
  dec bc
  lda bc
  ora bc+1
  bne ?loop
  • 5: CommentAuthorxxl
  • CommentTime11 Feb 2014
   
  Mono, sprobuj tym programem skopiowac 10 bajtow.
  • 6: CommentAuthor8bit
  • CommentTime11 Feb 2014 zmieniony
   
  dec bc
  lda bc
  ora bc+1
  bne ?loop


  Dowcip polega na tym że Z80 powtarza puki BC <>-1 (FFFF)
  ,a nie BC=0
  więc musi być jak napisałem wyżej ;)
  • 7: CommentAuthorxxl
  • CommentTime11 Feb 2014
   
  dokumentacja mowi cos zupelnie innego. prosty przyklad:
  do BC wpisz 1. skopiowany zostanie 1 bajt. przerywa gdy BC=0. wpisz do BC 0, skopiowanych zostanie 64kb danych.
  • 8: CommentAuthor8bit
  • CommentTime11 Feb 2014
   
  xxl - sprawdziłem jeszcze raz , masz rację
  • 9: CommentAuthormono
  • CommentTime11 Feb 2014
   
  @xxl: Fakt, nie miałem czasu sprawdzić - poprawna procedura:
  .zpvar bc .word
  .zpvar de .word
  .zpvar hl .word

  ldir:
  sec
  lda #0
  sbc bc
  tay
  lda #0
  sbc bc+1
  tax
  tya
  beq ?loop
  clc
  lda bc
  adc hl
  sta hl
  scs
  dec hl+1
  tya
  clc
  lda bc
  adc de
  sta de
  scs
  dec de+1
  ?loop:
  lda (hl),y
  sta (de),y
  iny
  bne ?loop
  inc hl+1
  inc de+1
  inx
  bne ?loop
  sty bc
  stx bc+1
  rts