atarionline.pl Prawdziwe C na 6502 - Forum Atarum

Jeśli chcesz wziąć udział w dyskusjach na forum - zaloguj się. Jeżeli nie masz loginu - poproś o członkostwo.

 • :
 • :

Vanilla 1.1.4 jest produktem Lussumo. Więcej informacji: Dokumentacja, Forum.

  • 1: CommentAuthorAlex
  • CommentTime29 Sep 2009
   
  Czy ktoś próbował korzystać z tego środowiska?

  ->link<-

  Wygląda bardzo ciekawie... :)
  • 2: CommentAuthorilmenit
  • CommentTime29 Sep 2009
   
  Nie udostępniają wersji demo, nie udostępniają nawet ceny... :/ Pozostanę raczej przy CC65.
  • 3: CommentAuthormaÅ‚y
  • CommentTime30 Sep 2009
   
  Jest i demo i cena, ale trzeba przyznać, że dość zaporowa.
  ->link<-
  • 4: CommentAuthorAlex
  • CommentTime30 Sep 2009 zmieniony
   
  Może składka?... :-) 40 osób po $20 i mamy :-)
  • 5:
    
   CommentAuthorKaz
  • CommentTime30 Sep 2009
   
  "Prices are for reference only."

  Wiec mozna sprobowac sie dogadac, w koncu do amatorskich produkcji mogli by dac jakas wersje darmowa, okrojona z podrecznika czy co tam daja.
  • 6: CommentAuthorAlex
  • CommentTime30 Sep 2009
   
  Dobra myśl. Z bibliotekami do 6502 only może puścili by za 1/3 ceny.
  • 7: CommentAuthorilmenit
  • CommentTime30 Sep 2009 zmieniony
   
  Pobawiłem się trochę tym kompilatorem. Poniżej wynik dla prostej funkcji ustawiającej zmienną w pamięci w zależności od tego, czy funkcja znajdzie w tablicy jedną z dwóch wartości. W obydwu kompilatorach włączona optymalizacja i wykorzystanie słowa register.
  Szybkość i możliwości optymalizacji obydwu kompilatorów nie zachwycają, ale szybszy wydaje się być kod CC65 - dokładnych testów nie robiłem.
  W środowisku ADC-65 przyjemną rzeczą jest debugger, który potrafi też rozwijać struktury danych.
  Przewagą kompilatora CC65 jest dla nas możliwość generacji plików wykonywalnych dla Atari i rozwinięte dla tej platformy biblioteki np. dla operacji IO.

  Kod w C
  unsigned char found=0;

  void find_A_or_B(unsigned char *items, unsigned char size)
  {
  register unsigned char i;
  for (i=0;i<size;++i)
  {
  if (items[i]=='A' || items[i]=='B')
  {
  found=1;
  break;
  }
  }
  }

  unsigned char data[100]="Q35FZABC1AASDFKQJTWEPIOUBXCVBJKLJ@#$%LKJ!@#$QQWER";

  int main(void)
  {
  find_A_or_B(data,30);
  return 0;
  }


  Kompilacja CC65:
  ; void __near__ find_A_or_B (unsigned char*, unsigned char)
  ; ---------------------------------------------------------------

  .segment "CODE"

  .proc _find_A_or_B: near

  .segment "CODE"

  ;
  ; register unsigned char i;
  ;
  lda regbank+5
  jsr pusha
  ;
  ; for (i=0;i<size;++i)
  ;
  lda #$00
  sta regbank+5
  L0004: ldx #$00
  lda regbank+5
  jsr pushax
  ldy #$03
  lda (sp),y
  jsr tosicmp
  bcs L0005
  ;
  ; if (items[i]=='A' || items[i]=='B')
  ;
  ldy #$03
  jsr ldaxysp
  ldy regbank+5
  sta ptr1
  stx ptr1+1
  lda (ptr1),y
  cmp #$41
  beq L000D
  ldy #$03
  jsr ldaxysp
  ldy regbank+5
  sta ptr1
  stx ptr1+1
  lda (ptr1),y
  cmp #$42
  bne L0006
  ;
  ; found=1;
  ;
  L000D: lda #$01
  sta _found
  ;
  ; break;
  ;
  jmp L0005
  ;
  ; for (i=0;i<size;++i)
  ;
  L0006: inc regbank+5
  jmp L0004
  ;
  ; }
  ;
  L0005: ldy #$00
  lda (sp),y
  sta regbank+5
  jmp incsp4

  .endproc

  Wygenerowany przez ADC-65 (poprawiłem trochę czytelność).
  _find_A_or_B:	.equal	$
  php
  sei
  sec
  lda __stack_ptr
  sbc #.low.+?LSC0+?TSC0
  sta __stack_ptr
  lda __stack_ptr+1
  sbc #.high.+?LSC0+?TSC0
  sta __stack_ptr+1
  plp
  ;{
  ;register unsigned char i;
  ;
  ;i=0;
  ldy #-1+?LSC0
  lda #0
  sta (__stack_ptr),y
  ;i<size;
  .for_top 0c1h,?BOL0,?FLB0,?FLA0,1,10
  ldy #-1+?LSC0
  lda (__stack_ptr),y
  ldy #+2+?LSC0+?TSC0
  sec
  sbc (__stack_ptr),y
  bcs ?BOL0
  jmp ?FLB0
  ;++i)
  ;
  ldy #-1+?LSC0
  lda (__stack_ptr),y
  clc
  adc #1
  sta (__stack_ptr),y
  jmp ?FLC0
  ;(items[i]=='A' || items[i]=='B')
  ;
  ldy #-1+?LSC0
  lda (__stack_ptr),y
  sta __oper1
  lda #0
  sta __oper1+1
  ldy #+0+?LSC0+?TSC0
  clc
  lda (__stack_ptr),y
  adc __oper1
  sta __oper1
  iny
  lda (__stack_ptr),y
  adc __oper1+1
  sta __oper1+1
  ldy #0
  lda (__oper1),y
  sec
  sbc #65
  beq ?PLC0
  ?OCC0: .equal $
  ldy #-1+?LSC0
  lda (__stack_ptr),y
  sta __oper1
  lda #0
  sta __oper1+1
  ldy #+0+?LSC0+?TSC0
  clc
  lda (__stack_ptr),y
  adc __oper1
  sta __oper1
  iny
  lda (__stack_ptr),y
  adc __oper1+1
  sta __oper1+1
  ldy #0
  lda (__oper1),y
  sec
  sbc #66
  bne ?BOL1
  ?PLC0: .equal $
  ;found=1
  lda #1
  sta _found
  ;break;
  ;
  jmp ?BOL0
  ?BOL1: .equal $
  jmp ?FLA0
  ?BOF0: .equal $
  php
  sei
  clc
  lda __stack_ptr
  adc #.low.+?LSC0+?TSC0+0
  sta __stack_ptr
  lda __stack_ptr+1
  adc #.high.+?LSC0+?TSC0+0
  sta __stack_ptr+1
  plp
  rts
  • 8: CommentAuthor0xF
  • CommentTime30 Sep 2009
   
  W takim razie można lepiej wydać te $745.
  • 9: CommentAuthorilmenit
  • CommentTime30 Sep 2009
   
  Jak dla mnie nie warto - ADC-65 nie wspiera w ogóle Atari a generowany kod jest niekompatybilny z żadnym innym asemblerem. Asembler w CC65 jest na tyle elastyczny, że może kompilować źródła z innych istniejących asemblerów.

  CC65 eksportuje symbole, które po małej przeróbce formatu można wczytać do emulatora. Jak znajdę chwilę to dostosuję moje skrypty do formatu debuggera Altirry, co będzie już w zupełności wystarczające.
  • 10: CommentAuthorAlex
  • CommentTime30 Sep 2009
   
  Niewątpliwie CC65 jest pod wieloma względami lepszy, ale przypominam, że nie jest w pełni kompatybilny z prawdziwym C. Jedną z najpowazniejszych niedogodności przy przenoszeniu kodu jest brak obsługi zmiennych double i float ("The datatypes float and double are not available"). Są też inne braki, których lista jest podana na stronie.

  ADC-65 ma w mojej opinii większe możliwości kompilacji kodu z innych komputerów i to mi się właśnie podoba :) Obsługuje nawet 64-bitowe operacji zmiennoprzecinkowe ("32-bit and 64-bit floating point").
  • 11: CommentAuthorilmenit
  • CommentTime1 Oct 2009 zmieniony
   
  ADC-65 jest jeszcze mniej zgodny z ANSI C :)
  Na przykład w powyższym przykładzie musiałem tablicę 'data' uczynić globalną, bo ten kompilator nie wspiera zadeklarowania jej lokalnie w funkcji (niezależnie od wielkości tablicy).
  Brak float i double w kompilatorze mnie nie dziwi - w przypadku procesora 6502 wiesz jak koszmarnie wolno by działały, gdyby były zgodne z IEEE 754-1985?
  Dyskusja o tym była już dawno:
  ->link<-

  Dla CC65 jest dostępna biblioteka dla float point math (FP65) na
  ->link<-
  Nie testowałem jej.

  I tak uważam, że jest dobrze, bo np. z88dk - najlepszy kompilator C dla Spectrum nie wspiera tak podstawowej rzeczy jaką są wielowymiarowe tablice.
  Zaletą z88dk jest świetna biblioteka podstawowa - ma np. obsługę duszków programowych.