atarionline.pl
atarionline.pl Atari
Login:
Hasło:
Zapamiętaj mnie
Translate to RSS RSS
Pokłosie trzeciej edycji ATASCII Compo z 2023-10-30 17:21 (19)
KWAS #31 w Warszawie z 2023-10-24 12:24 (29)
Konkurs na grafikę ATASCII – głosowanie z 2023-10-23 21:51 (5)
Środo-wisko prasowe #32 z 2023-10-20 18:23 (15)
Silly Venture 2023WE – coraz bliżej zimowej edycji! z 2023-10-08 20:28 (7)
Weekend z Atari w Poznaniu i Łodzi z 2023-10-06 15:24 (1)
Strumień z kuchni Pina z 2023-09-30 00:01 (32)
Nowy ASAP - wersja 6.0.0 z 2023-09-27 21:34 (8)
Pojedynek Atari XL/XE i C64 z 2023-09-25 15:52 (14)
Time Wizard z 2023-09-20 20:29 (24)
TwiSTEr- nowa karta dla Atari STE z 2023-09-17 19:39 (3)
Zaproszenie na ATASCII Compo Edycja 3 2023 z 2023-09-10 20:23 (29)
Krakowskie Retrospekcje XI z 2023-09-08 22:08 (1)
Letnia edycja Silly Venture 2023 z 2023-08-19 11:27 (16)
Zakończyliśmy Środo-wisko Książkowe z 2023-07-28 08:47 (12)
Środo-wisko książkowe #6 z 2023-07-12 16:20 (7)
Sizecoding cz.2 - Gwiazda Śmierci z 2023-07-02 18:22 (23)
Środo-wisko książkowe #5 z 2023-06-28 06:23 (5)
Sizecoding cz.1 z 2023-06-25 16:25 (27)
Urodziny Atari Poland z 2023-06-24 01:16 (7)
«« nowszestarsze »»

Pomocnik/Helper
Gry/Games

Katalog gier (konwencja TOSEC)

Opisy gier
"Old Towers" (Atari ST) opisał Misza (19)
Submarine Commander opisał Kaz (11)
Frogs opisał Xeen (0)
Choplifter! opisał Urborg (0)
Joust opisał Urborg (16)
Commando opisał Urborg (35)
Mario Bros opisał Urborg (13)
Xenophobe opisał Urborg (36)
Robbo Forever opisał tbxx (16)
Kolony 2106 opisał tbxx (2)
Archon II: Adept opisał Urborg/TDC (9)
Spitfire Ace/Hellcat Ace opisał Farscape (8)
Wyspa opisał Kaz (9)
Archon opisał Urborg/TDC (16)
The Last Starfighter opisał TDC (30)
Dwie Wieże opisał Muffy (19)
Basil The Great Mouse Detective opisał Charlie Cherry (125)
Inny Świat opisał Charlie Cherry (17)
Inspektor opisał Charlie Cherry (19)
Grand Prix Simulator opisał Charlie Cherry (16)
«« nowszestarsze »»

Katalog gier (konwencja Kaz)
Aktualizacja: 2024-02-05
Liczba katalogów: 8376, liczba plików: 36675
Zmian katalogów: 48, zmian plików: 106

0-9 A B C D
E F G H I
J K L M N
O P Q R S
T U V W X
Y Z inne
zipCałość 2817 MB


Wewnętrzne/Internals   Nowinki tworzone dzięki CuteNews
Sizecoding cz.2 - Gwiazda Śmierci
Kamil "Gorgh" Trzaska napisał:

Zgodnie z obietnicą wziąłem się za napisanie kolejnej części artykułu o programowaniu małych, rozmiarowo, programów. Tym razem, zgodnie z sugestiami czytelników, postanowiłem oprzeć moje wywody na przykładzie prostego programu. Zachęcam tym samym czytelników do śledzenia ze mną procesu optymalizacji kodu.Program, który postanowiłem napisać to prosta procedura, prezentująca owalny kształt złożony z linii, który ostatecznie tworzy coś na kształt wycinanki kurpiowskiej albo Gwiazdy Śmierci z uniwersum Star Wars. Nie jest to nic szczególnego, ale w tym przypadku nie jest tak ważne, co program prezentuje, gdyż jest to tylko tło do rozważań na temat zmniejszenia rozmiaru pliku. Oto wstępny program wraz ze zdjęciem, pokazującym jego działanie.

os_drawto equ $f9c2 ;drawto system procedure
starty equ $5A ;start of Y
startx equ $5B ;start of X
atachr equ $2fb ;color
endy equ $54 ;end of Y
endx equ $55 ;end of X

start_ equ $80
end_ equ $81

sinus equ $2000

org $80

lda #8
jsr $ef9c ;setting system graphics mode

sine_generator
ldy #$7f
loop
__1 adc #$00
bvc __2
inc __3+1
__2
inc __1+1
pha
__4 lda #0
lsr
bcc skp
tax
__3 lda #$40
sta sinus+$00,x
sta sinus+$80,y
sta sinus+$100,x
dey
skp
pla
inc __4+1
bne loop

ldy #0
sty start_
sty end_
iny
sty atachr

loop_draw
lda start_
asl
asl
tay
lda sinus,y
sta startx
lda sinus+$40,y
sta starty
lda end_
asl
asl
tay
lda sinus,y
sta endx
lda sinus+$40,y
sta endy

jsr os_drawto

lda end_
clc
adc #4
sta end_
dec counter+1
counter
lda #$0d
bne loop_draw
lda start_
clc
adc #5
sta start_
sta end_
for_counter
lda #$0c
sta counter+1
dec for_counter+1
bne loop_draw

infinite
beq infinite

run $80Program w obecnej formie zajmuje 126 bajtów. Zobaczymy, o ile uda się go zmniejszyć. Jak widać procedura nie jest zbyt skomplikowana, jednak postaram się omówić skrótowo jej działanie. Na początku deklaruję adresy zmiennych systemowych, adres tablicy sinusa oraz adres procedury drawto, która odpowiada za stawianie linii. startx, starty, endx i endy to zmienne określające współrzędne linii, która ma być narysowana. Zmienne start_ oraz end_ będą zawierały w sobie wartości kolejnych linii.

W dalszej części zawarty został generator sinusa, autorstwa Koali z grupy Agenda, który generuje przebieg tej fukcji dla wartości od 0 do 64 z dodanym offsetem #$40 (64 dziesiętnie), aby linie rysowały się bliżej centrum ekranu. Wartości sinusa są bezpośrednio wartościami bowiem współrzędnych linii, które są rysowane w programie.

W dalszej części kodu deklarowane są wartości zmiennych start_ i end_ oraz ustalany jest kolor pixela na zapalony (sty atachr). Następnie program przechodzi do głównej pętli. Wartości start_ i end_ stanowią podstawę do iteracji po tablicy sinusów i stamtąd są wpisywane wartości dla kolejnych linii. Jak czytelnik może zauważyć, wartość dla zmiennych Y jest brana z tablicy sinusa z przesunięciem o #$40 (64 dziesiętnie). Dzieje się tak dlatego, że aby narysować okrąg należy w rejestrach X i Y wpisać wartości sinusa i cosinusa danego kąta, a wartość cosinusa to po prostu wartość sinusa z przesunięciem 90 stopni, co w naszym przypadku równa się #$40, czyli 1/4 tablicy.

Wartości end_ i start_ są mnożone przez 4 (asl/asl), aby rysowane linie nie były tak gęsto umiejscowione. Po każdej narysowanej linii wartość end_ jest zwiększana o 4, tak, że każda linia rysuje się ze stałym przyrostem na obrzeżach okręgu. Następnie zmnejszana jest wartość zmiennej counter i jeśli osiągnie ona zero to rysowanie linii jest przerywane i program przygotowuje się do rysowania kolejnej partii linii, tym razem z inną wartością startową. Wartość zmiennej start_ jest zwiększana o 5, a wartość zmiennej counter, która właśnie osiągnęła zero, jest przywracana do nowej wartości, tym razem jednak o jeden mniejszej, w ten sposób każda partia linii rysuje się w mniejszej liczbie.

Kiedy zmienna for_conter osiągnie zero, program przechodzi do nieskończonej pętli infinite. Czas na optymalizację! 126 bajtów to niezły wynik, jednak kod posiada szereg rzeczy, które można skrócić. Na początek pozbywamy się pseudorozkazu run $80. W programach, gdzie jest do pamięci ładowany tylko jeden blok (czyli występuje w nim tylko jedno polecenie org), nie ma potrzeby deklaracji, od którego miejsca program na startować. Większość dosów i loaderów bowiem tego nie potrzebuje, a oszczędza to 6 bajtów pliku.

Kolejną rzeczą jest pozbycie się deklaracji zmiennych start_ oraz end_:

ldy #0
sty start_
sty end_

Jak widać potrzebujemy wartości 0 w obu komórkach. Szybki rzut oka na debugger pozwala stwierdzić, że po początkowym działaniu programu komórki $88 oraz $99 zawierają zera, więc po prostu pozbywamy się powyższej deklaracji, a zamiast tego zmieniamy umiejscowienie naszych zmiennych na początku programu:


start_ equ $88
end_ equ $99

Dobrze by było również uniknąć deklaracji zmiennej atachr, która odpowiada za kolor stawianego piksela. Domyślnie jest to kolor tła, więc musimy to zmienić, ale szybka próba usunięcia rozkazów:

ldy #0
iny
sty atachr

i zastąpienie ich po prostu:

sty atachr

wydaje się działać, dlatego, że poprzednia procedura ustawia rejestr Y na odpowiednią wartość pod koniec działania. W ten sposób program zmniejszył się do 113 bajtów.

Następną rzeczą, której możemy się pozbyć, jest mnożenie wartości start_ oraz end_ za każdym razem przez 4, poprzez podwójny rozkaz asl, który przesuwa bity w lewo, co równa się mnożeniu przez dwa. Jeśli i tak za każdym razem przy rysowaniu nowej linii zwiększamy wartość end_ o 4, to równie dobrze możemy to robić o 16, redukując kod z takiego:

lda end_
asl
asl
lda sinus,y
sta endx
lda sinus+$40,y
sta endy

jsr os_drawto

lda end_
clc
adc #4
sta end_

do takiego:

ldy end_
lda sinus,y
sta endx
lda sinus+$40,y
sta endy

jsr os_drawto

lda end_
clc
adc #16
sta end_

Również wartość start_, która jest zmieniana w następnej kolejności o 5, może zmieniać zawartość równie dobrze o 20:

lda start_
clc
adc #20
sta start_

Dzięki temu zabiegowi program ma już tylko 107 bajtów. Teraz przyszedł czas na próbę usunięcia rozkazów clc, które zerują znacznik C, dzięki temu wynik dodawania jest większy o jeden. Po usunięciu tych rozkazów nie widać większego wpływu na kod, więc spokojnie można zastosować ten skrót:

lda end_
adc #16
sta end_

[...]

lda start_
adc #20
sta start_

Program dzięki temu nasz program jest teraz o kolejne dwa bajty krótszy i ma 105 bajtów, czyli zmniejszyliśmy go o łącznie 22 bajty. Na tym kończą się moje pomysły na optymalizację tak na szybko, jednak znając życie czytelnicy w komentarzach zasugerują kolejne zmiany. Mam nadzieję, że ten krótki cykl artykułów znalazł uznanie czytelników AtariOnline.pl. Na koniec czas na kod już po optymalizacji:

os_drawto equ $f9c2 ;drawto system procedure
starty equ $5A ;start of Y
startx equ $5B ;start of X
atachr equ $2fb ;color
endy equ $54 ;end of Y
endx equ $55 ;end of X

start_ equ $88
end_ equ $99

sinus equ $2000
org $80

lda #8
jsr $ef9c ;setting system graphics mode

ldy #$7f
; txa ;nie ma przymusu zerowanie akumulatora (nie zauważyłem jakiegoś większego wpływu na tworzoną tablicę)
loop
__1 adc #$00
bvc __2
inc __3+1
__2
inc __1+1
pha
__4 lda #0
lsr
bcc skp
tax
__3 lda #$40 ;<- za pomocą tego można przesówać na inne świartki sinusa
sta sinus+$00,x
sta sinus+$80,y
sta sinus+$100,x
dey
skp
pla
inc __4+1
bne loop

sty atachr

loop_draw
ldy start_
lda sinus,y
sta startx
lda sinus+$40,y
sta starty
ldy end_
lda sinus,y
sta endx
lda sinus+$40,y
sta endy

jsr os_drawto

lda end_
adc #16
sta end_
dec counter+1
counter
lda #$0d
bne loop_draw
lda start_
adc #20
sta start_
sta end_
for_counter
lda #$0c
sta counter+1
dec for_counter+1
bne loop_draw

infinite
beq infinite


(zdjęcie: Mphobic/PTODT)

Pliczek z programem XEX w tym miejscu.

2023-07-02 18:22 by Kaz
komentarzy: 23
Benoid Leroy-Dubois @2023-07-03 10:25:19
Fajne!
Eru @2023-07-03 12:20:43
Ale po co "lda counter"?
Eru @2023-07-03 12:21:14
Ale po co "lda" w counter?
gorgh @2023-07-03 12:50:10
Faktycznie, można na końcu programu zrobić ".byte $0c" i odwoływać się do tej komórki przy kolejnych przebiegach pętli, czyli zamiast
Dec counter+1
Counter
Lda #$0c
Bne loop_draw
Zrobić:
Dec counter
Bne loop_draw
(...)
Counter
.byte $0c
,
Dzięki ,a uwagę Ery, w ten sposób oszczędziliśmy jeden bajt.
---
Jeszcze jedna optymalizacja wpadła mi do głowy
Procedura os_drawto zaczyna się od wczytania do akumulatora którejś z wartości x lub y(teraz jestem poza komputerem i nie sprawdzę), więc zamiast robić dajmy na to
Lda sinus+$40,y
Sta endxy
Jsr os_drawto

Można zrobić
Lda sinus+$40,y
Jsr os_drawto+2
jhusak @2023-07-03 14:36:09
Fajnie widać te przybliżone parabolami sinusy :) Koło takie trochę kwadratowe :)
BartGo @2023-07-03 14:42:03
a czy można prosić o jakiś pseudokod opisujący jakie wzory stoją za powyższym kodem w asemblerze? może ciekawe mogłoby być podejście do tego samego zagadnienia w innym języku i ocena wielkości kodu...
gorgh @2023-07-03 16:14:59
Ja się nie podejmę opisania tego w pseudokodzie, cały fun w sizecodingu to praca w assemblerze
Rozyk @2023-07-03 22:33:11
Fajne! Dzięki.
UnDead @2023-07-04 23:54:04
A co powiedzielibyście na taką wersję (ok, sorki za przepisanie na MADS-a, ale tak mi się lepiej myśli...)

OS_DRAWTO = $f9c2 ;drawto system procedure
STARTY = $5A ;start of Y
STARTX = $5B ;start of X
ATACHR = $2fb ;color
ENDY = $54 ;end of Y
ENDX = $55 ;end of X
START_ = $88
END_ = $99
SINUS = $2000
org $80

lda #8
jsr $ef9c ;setting system graphics mode

ldy #$7f
LOOP
ADC1 adc #$00
bvc ADC2
inc ADC3+1
ADC2
inc ADC1+1
pha
LDA4 lda #0
lsr
bcc SKP
tax
ADC3 lda #$40 ;<- za pomocą tego można przesuwać na inne ćwiartki sinusa
sta SINUS+$00,x
sta SINUS+$80,y
sta SINUS+$100,x
dey
SKP
pla
inc LDA4+1
bne LOOP

sty ATACHR

LOOP_DRAW
ldy START_
lda SINUS,y
sta STARTX
lda SINUS+$40,y
sta STARTY
ldy END_
lda SINUS,y
sta ENDX
lda SINUS+$40,y
sta ENDY

jsr OS_DRAWTO

lda END_
adc #16
sta END_
dec COUNTER+1
COUNTER
lda #$0d
bne LOOP_DRAW
lda START_
adc #20
sta START_
FOR_COUNTER
lda #$0c
sta COUNTER+1
dec FOR_COUNTER+1
bne LOOP_DRAW

INFINITE
beq INFINITE
JacekPiast @2023-07-05 08:25:50
Super, dzięki za kolejną fajną lekcję! :)
gorgh @2023-07-05 10:37:52
UnDead: na pierwszy rzut oka nie widzę różnicy a nie mam jak sprawdzić kodu bo do wtorku jestem poza komputerem
Adam @2023-07-05 12:44:31
Wersja UnDeada OK, ale średnio mi wizualnie przypomina Gwiazdę Śmierci :)
gorgh @2023-07-05 15:08:07
Z tą 🌟 gwiazdą śmierci to wtrącenie Kaza
Kaz @2023-07-05 18:05:05
Ale dotyczyło to skojarzenia z programem Gorgha, a nie UnDeada! :D
Kaz @2023-07-05 18:09:56
A ponadto proponuję ewentualne listingi wrzucać na forum, ze znacznikami [ code ] [/code] to będzie znacznie czytelniejsze niż tu w komentarzach, bo ten system sobie z tym, jak widać, nie radzi.
Kaz @2023-07-05 18:49:33
Przypadeg? Amerykanie odpalili w Las Vegas swoją Gwiazdę Śmierci :)

https://www.money.pl/gospodarka/wielki-d...
UnDead @2023-07-05 19:48:04
@gorgh w zasadzie ma mniej o jedno sta ;-)
Ale efekt spodobal mi się na tyle, że dalej mamy efekt... kulki, a udało się jeszcze trochę urwać. Eksperymentowałem jeszcze ze zredukowaniem pętli z dwóch do jednej i otrzymałem coś, co wygląda jak logo śp. Daewoo, ale położone bokiem, więc już za daleko odbiegające od oryginału ;-)

OK, jeszcze jeden z moich eksperymentów dał ładny efekt, ale ani to kula, ani Gwiazda Śmierci:

[code]OS_DRAWTO = $f9c2 ;drawto system procedure
STARTY = $5A ;start of Y
STARTX = $5B ;start of X
ATACHR = $2fb ;color
ENDY = $54 ;end of Y
ENDX = $55 ;end of X
START_ = $A8
END_ = $B9
SINUS = $2000
org $80

lda #8
jsr $ef9c ;setting system graphics mode

ldy #$7f
LOOP
ADC1 adc #$00
bvc ADC2
inc ADC3+1
ADC2
inc ADC1+1
pha
LDA4 lda #0
lsr
bcc SKP
tax
ADC3 lda #$40 ;<- za pomocą tego można przesuwać na inne ćwiartki sinusa
sta SINUS+$00,x
sta SINUS+$80,y
sta SINUS+$100,x
dey
SKP
pla
inc LDA4+1
bne LOOP

sty ATACHR

LOOP_DRAW
ldy START_
lda SINUS,y
sta STARTX
lda SINUS+$40,y
sta STARTY
ldy END_
lda SINUS,y
sta ENDX
lda SINUS+$40,y
sta ENDY

jsr OS_DRAWTO

dec COUNTER+1
COUNTER
lda #$0d
bne LOOP_DRAW
lda START_
adc #20
sta START_
FOR_COUNTER
lda #$0c
sta COUNTER+1
dec FOR_COUNTER+1
bne LOOP_DRAW

INFINITE
beq INFINITE[/code]
UnDead @2023-07-05 19:49:22
@Kaz coś taki [code][/code] mi tu nie zadziałały... :(
Kaz @2023-07-05 19:50:58
Tak - jak napisałem, tutaj w komentarzach nie działa! Na forum działa.
Kaz @2023-07-05 19:59:27
Tutaj przekleiłem Twój kod ze znacznikami i od razu jest prawidłowo:

https://atarionline.pl/forum/comments.ph...
gorgh @2023-07-06 08:46:24
Fajnie UnDead, że cię to zainspirowało do własnych prób, obejrzę jak wrócę z party
CharlieChaplin @2023-07-09 16:13:50
Personally I am not a fan of these 256, 128, 64 or 32 Byte demos. I do prefer a) the 16K intros with various effects and music and b) the mega-demos for 64k-320k machines (not much love for the 576k and 1088k demos, since loading time is way too long).

I rarely watch these small size coded byte demos, most of the time I watch them once and then never again (also do not collect them). But maybe someone could create a 16K or 64K demo with lots of these small size demos as one big(ger) fx demo ?

Of course this is just my personal (and fully subjective) opinion. For me it is sad, that big(ger) demos and intros are getting less and less on the A8.
gorgh @2023-07-10 09:02:04
Charlie Chaplin: I usually also don't run tiny intros on my Atari, but I admire them- it's always some sort of craftmenship and technical achievement and it's a pleasure to know someone was ale to do such effects in such tiny space e.g. latest intro by Superogue released on Lost Party
nickname
e-mail / website (opcjonalnie)
Aktualne tematy
Sudotris - światowa premiera (8)
ostatni: 26-02-2024 01:11, Mq
Time Wizard - gra na ABBUC Softwa... (180)
ostatni: 26-02-2024 00:52, Mq
Nowe Koperty Do Gier-YOOMP! (158)
ostatni: 25-02-2024 23:35, Santyago
Sztab dla Warszawy (13)
ostatni: 25-02-2024 23:27, Alex
Atari pod choinkę 2023 (52)
ostatni: 25-02-2024 22:57, pigula
Problem z AV (6)
ostatni: 25-02-2024 21:47, atariki50
FujiCup - konkurs na najlepszą gr... (5)
ostatni: 25-02-2024 15:13, ccwrc
RMT hacking (150)
ostatni: 25-02-2024 14:23, emkay
GTIA2DVI (55)
ostatni: 25-02-2024 11:02, zaxon
Ciekawostki (5540)
ostatni: 25-02-2024 06:04, Pawex (RTG)
Moduły Turbo do Atari 1050 (472)
ostatni: 24-02-2024 23:46, as...
15 kHz (498)
ostatni: 24-02-2024 21:03, emkay
Joypady na bluetooth (10)
ostatni: 24-02-2024 15:16, starymarabut
Atari Homebrew Awards (56)
ostatni: 24-02-2024 14:17, Adam
KWAS#32 (1)
ostatni: 24-02-2024 14:14, jakubd

Kategorie Forum Atarum

Użytkowników: 2765
Ostatnio zarejestrowany: saint77
Postów ostatniej doby: 54

Spotkania i zloty / Meetings & Parties

Najbliższe imprezy
link do naszych spotkań online, zapraszamy do odwiedzenia kanału zoom również przez kod QR:

KWAS

Kalendarz AOL


Społeczność/Community


Rozmawiali
Wywiad z Mariuszem Jaroszem i Kaz (10)
Wywiad Dracona z Mr. Bacardim i Kaz (12)
Tomasz Dajczak i Kaz (21)
Lech Bąk i "Świat Młodych" i Kaz (26)
Michał "Mike" Jaskuła i Kaz (6)
F#READY i Dracon (22)
Daniel „Arctus” Kowalski i Dracon (25)
KATOD i TDC (15)
Mariusz Wojcieszek i "Adam" (17)
Romuald Bacza i Ramos (16)
Śledzenie Amentesa i Larek (9)
Leszek Łuciów i Charlie Cherry (17)
TO JUŻ ZA TOBĄ: rozmowa z Bobem Pape i cpt. Misumaru Tenchi (39)
Rob Jaeger i Emu (53)
Jacek "Tabu" Grad i Dracon (0)
Alexander "Koma" Schön i Kaz (0)
Maciej Ślifirczyk i Charlie Cherry (0)
Jarek "Odyniec1" Wyszyński i Kaz (0)
Marek Bojarski i Kaz (0)
Olgierd Niemyjski i Ramos (0)
«« nowszestarsze »»

Stragan
Nowe, pojemniejsze RAM-Carty oferuje Kaz (21)
"mouSTer" czyli myszka ST oferuje Kaz (30)
Atari USBJoy Adapter oferuje Jakub Husak (0)
Programy: Kolony 2106 oferuje Kaz (7)
Sprzęt: rozszerzenia oferuje Lotharek (23)
Gadżety: naklejki, pocztówki oferuje Sikor (11)
Sprzęt: cartridge RAM-CART oferuje Zenon (7)
Miejsce na drobne ogłoszenia kupna/sprzedaży oferuje Kaz (58)
Sprzęt: interfejs SIO2IDE oferuje Piguła (0)
Sprzęt: interfejs SIO2SD oferuje Piguła (33)

Użytki/Utils
Sprzęt/Hardware

Wynalazki
Atari i Bluetooth napisał Kaz (34)
SIO2PC-USB napisał Larek (45)
Nowe SIO2SD napisał Larek (0)
SIO2SD w CA12 napisał Urborg (12)
Ratowanie ATMEL-ów napisał Yoohaas (12)
Projektowanie cartów napisał Zenon (12)
Joystick do Atari napisał Larek (54)
Tygrys Turbo napisał Kaz (11)
Testowałem "Simple Stereo" napisał Zaxon (5)
Rozszerzenie 1MB napisał Asal (20)
Joystick trzyprzyciskowy napisał Sikor (18)
Moje MyIDE oraz SIO2PC na USB napisał Zaxon (16)
Jak wykonać płytkę drukowaną? napisał Zaxon (26)
Rozszerzenie 576kB napisał Asal (36)
Soczyste kolory napisał scalak (29)
XEGS Box napisał Zaxon (13)
Atari w różnych rolach napisał Różyk (9)
SIO2IDE w pudełku napisał Kaz (5)
Atari steruje tokarką napisał Kaz (15)
DarkMouse napisał Kaz (7)
«« nowszestarsze »»